דטהצ'ק - המקור לדוחות מידע עסקי וצרכני בישראל קבלו דוחות מידע עסקי מפורטים לפני קבלת החלטה עסקית. קבלו מידע על אשראי צרכני בישראל.

מידע נוסף

אם יש ספק, אז אין ספק שחובה לבדוק !
נמצאו 38064 עמותות

 • המרכז לבריאות הנפש ולגריאטריה - "עזרת נשים"
 • האגודה לחינוך ע"ש גולדה מאיר
 • אגודת בי"כ אהליאב ירושלים
 • האגודה הנוצרית הבינלאומית לישראל
 • האגודה לטיפוח חברה ותרבות תיעוד ומחקר (ע"ר) THE ASSOCIATION (FOR SOCIETY AND CULTURE DOCUMENTATION AND RESEARCH (REGISTERED AMUTA
 • קרן א.מ.י. לאמני בימה - ע"ש קלצ'קין (ע"ר)
 • עטרת משה -ארץ חמדה
 • שמעתין - בטאון המורים במקצועות קודש במוסדות חינוך
 • קרן מלגות ע"ש טובה ואליהו מרגלית
 • ישיבת התנא ר' ש. בר יוחאי זיע"א ליד הקדשות הספרדים בצפת ובמירון
 • עמותת "המייסדים"- העמותה למען הקשיש העולה והגימלאי במועצה האזורית באר טוביה והסביבה (ע"ר)
 • מרכז לחינוך הדתי בישראל
 • בית הכנסת הגדול פרדס חנה
 • בית כנסת אור ציון
 • החוג הישראלי לכלבים זעירים
 • מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית
 • האירגון הסוציאליסטי בישראל
 • נאמני מועדון רוטרי כפר סבא
 • נוה נתניה וילינג הנדס
 • קרן מילגות ופרסים ליד לשכת רואי החשבון בישראל
 • אור הגנוז
 • מרכז אגוד תתי"ם ירושלים
 • ישיבת הגאון מטשעבין כוכב יעקב י-ם
 • נתניה שלנו
 • מיח"א ירושלים אגודה לשיקום ילדים חרשים וכבדי שמיעה
 • משכנותיך ישראל ירושלים
 • מרכז הנופש לנוער הרי יהודה יער ירושלים ניתן צו פירוק ע"י בית משפט
 • בית הכנסת "בית אל" של העדה הבוכרית בחולון
 • אחיסמך בב"ת ברית בני תורה (ע"ר)
 • מן הבאר- אגודה להפצת תורה וחסד
 • ארגון עולי הולנד
 • בית חב"ד פתח תקוה
 • קרן המצוות חב"ד
 • קרן מלגות ע"ש שלומית מלמד ז"ל
 • אגודת ישיבת קרלין סטולין בית אהרון וישראל ובית התבשיל
 • אגודת אזע בישראל
 • רשת שעורי תורה "מים חיים" פרדס כץ בני ברק
 • אגודת בית אולפנא בית אהרן וישראל כולל אברכים מצויינים בנשיאות הרה"צ ה"ק מר"ן אדמו"ר שליטא מסטולין קרלין ירושלים ת"ו
 • מוסדות ותלמוד תורה זוועהיל בית מרדכי
 • שלטון בית"ר
 • תפארת אחים
 • בית כנסת שלום תל אביב
 • הקרן לחינוך בתפוצות ע"ש ל.א. פינקוס
 • צרכנית עובדי בתי הזיקוק לנפט בחיפה
 • בית-כנסת צמח-צדק חב"ד פתח-תקוה (ע"ר)
 • לשכת בני ברית כפר סבא 2899
 • מכבים ישוב קהילתי ומרכז חינוכי עולמי במודיעים
 • נוה חנה לילדים ונוער על שם חנה קפהן
 • בי"כ ות"ת בית יוסף ע"ש ר יוסף בן שמחה מלכה זצ"ל
 • החברה הפסיכואנליטית בישראל
 • היברו יוניון קולג' המכון למדעי היהדות ירושלים
 • עזרה לבני תורה זכרון יוסף
 • המועדון הישראלי לכלבי בוקסר
 • אגודת מסגד שכונה 25 אבו מדיעם
 • אור ודרך
 • אגודת קרן חינוך בגליל המערביכרמיאלמעלות ומושבי מעלה-יוסף
 • הישיבה הגבוהה אור-עציון
 • מגן לילד המתיבתא למצטיינים בני ברק
 • איגוד יצרני האמרלד בישראל
 • בית יד לבנים - אתר הנצחה ירושלים
 • עמי - מרכז ירושלמי ללימודי מקרא ועם ישראל AMI - JERUSALEM CENTER FOR STUDIES OF THE SCRIPTURES AND THE NATION OF ISRAEL
 • ארגון בעלי משקים חקלאים
 • אגודת צער בעלי חיים חיפה (ע"ר)
 • הועד למען חנוך עצמאי ברמת גן
 • אגודה למען ישיבת סלונים ברמת גן
 • כולל אברכים עטרת האר"י
 • בית כנסת מולדת
 • אגודת ידידי המכללה אזורית בתל חי
 • אור חדש מרכז חינוכי בגליל
 • שיח סוד- מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים (ע"ר)
 • העמותה לחינוך משלים - קהילה חברה ונוער מחוז דרום (ע"ר)
 • מרכז חוגי הסיירות ע"ש סרן נחמיה כהן בית נחמיה
 • אגודת משתכני כפר ורדים
 • ישיבת י-ם שע"י ישיבת רבנו מרן א. י. הכהן קוק זיע"א
 • קרן מילגות ע"ש אמיל אזולאי
 • ש.ק.ל. - העמותה לתכנון ופתוח שרותים קהילתיים בבת-ים
 • ארגון חברי ההגנה ירושלים
 • זיו ישראל
 • חובבי החתולים בישראל (ע"ר)
 • עמותת הר אדר - ישוב קהילתי
 • מאורות בית מדרש גבוה לתורה
 • יד חנוך-בי"כ ומפעלי תורה ע"ש חנוך טמפלהוץ ז"ל
 • אגודת החקלאים פתח תקוה
 • חברה קדישא חדרה גחש"א
 • קרן גאולת קרקע ליד מדרשת אי-קדומים (אלון מורה)
 • כולל משכיל לדוד ע"ש האדמור ר דוד אבוחצירא זצק"ל
 • אגודת קרן החלוצים
 • כפר רפאל קהיליה שיקומית לזכר פולק לואי הרמן
 • י.ע.ל. יד לעזר לבי"ח ע"ש לומן חיפה
 • עמותת בי"כ אור תורה קרית טבעון
 • אקים - אגודה לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית סניף איזור חדרה והשומרון (ע"ר)
 • ישא ברכה
 • עמותת הקונסרבטוריון בקרית ביאליק
 • המטווח האולימפי הלאומי הרצליה - ישראל ע"ש יגאל אלון ז"ל
 • בוגרי בי"ס לקציני ים
 • פועלים בקהילה {ע"ר}
 • אגודת ידידי החולה לצדקה- ירושלים
 • המרכז הבין ארצי להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות
 • בית כנסת קהילת ישראל
 • בית התנ"ך על שם דוד בן- גוריון (ע"ר)
 • דרור - בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור - החלוץ (ע"ר)
 • אגודה לשמירת זכויות הפרט
 • בית כנסת בית ניסים
 • העמותה למען העיוור על שם בטי וינוגרד - גוש דן (ע"ר)
 • סדנאות האמנים
 • האגודה המאוחדת של המאמינים האתיופים (א.מ.מ.א.)
 • אגודת אחרית הימים
 • מרכז קהילתי אזורי (מתנ"ס) גוש עציון
 • כולל "ברוך טעם" ע"ש הגאון בעל "ברוך טעם" ר' ברוך פרנקל תאומים
 • מרכז תורני לנגב אהל שם
 • שמי"ר - עמותת אקדמאים שומרי מצוות יוצאי רוסיה ומזרח אירופה
 • חיבה - התנועה למורשת ישראל (ע"ר)
 • עמותת החיילים המשוחררים על שם ציפורה ויצחק יעקבי
 • י.ע.ל. בני ציון - יד עזר למרכז הרפואי בני ציון (ע"ר)
 • י.ע.ל.-מרכז רפואי ברזילי
 • נס עמים מרכז תקשורת
 • קרן מועדון רוטרי רמת השרון
 • בית הכנסת שערי תשובה בכרמל הצרפתי חיפה
 • בית כנסת ומרכז קהילתי-תורני "במעלות הגיבורים" לזכר בני קרית אתא שנפלו במלחמות ישראל
 • תנועה להפצת תורה בישובים החדשים
 • חשמונאי - מרכז לתרבות וחינוך מיסודה של ההנהגה הארצית של בית"ר
 • בית היתומות הכללי ירושלים
 • מכון בני יששכר ירושלים
 • אגודת חברה קדישא (גחש"א) כפר סבא
 • רמת החינוך
 • תרבות וחינוך לעולים
 • ש.ע.ל - שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים (ע"ר)
 • אגודת גמח לזכרו של הקדוש משה ריבלין ז"ל
 • אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל
 • א.י.ל.ה אגוד ישראל לנגני החליליות
 • חב"ד- אור חינוך (ע"ר)
 • קרן לעדוד לימוד המוסיקה ע"ש אניטה שרי
 • רעות-יד לנפגעי יח' ד.צ.3626
 • בית כנסת שערי צדק - סוקולוב נתניה
 • מכון הברכה מרכז לחינוך בנות יעקב
 • איגוד הספורט העממי בישראל
 • בית אל קרית ים
 • קרן פרץ נפתלי
 • צומת-צוותי מדע ותורה
 • עמותת בית הכנסת הנשיא - ישראל הצעיר רחביה (ע"ר)
 • התאחדות הארצית והבינלאומית של יוצאי ועולי גרוזיה בישראל (ע"ר)
 • ישיבת הגר"ז בעגניס ירושלים
 • לשכה ישראלית של פדרציה לעזרה ליהודים בבריטניה
 • ישועות יעקב בני ברק
 • יד לראשונים ולבנים - אילת השחר (ע"ר)
 • המועצה להנחלת הלשון
 • נתיבות נועם
 • מרכז חינוכי משכן שלמה מהרש"ם
 • ישיבת שערי תורה בית מדרש לתורה ע"ש הנציב ז"ל
 • בי"כ ישורון אשדוד
 • בית כנסת שערי צדק פתח תקוה
 • אגודת בית הכנסת היכל שלמה רמת גן
 • ידיד ביס תיכון עירוני די ת"א
 • משלש מתנדבים שירות לבריאות שיניים
 • יד לנופלים קבוץ שמיר


 • קודם 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    הבא


  Social: