דטהצ'ק - המקור לדוחות מידע עסקי וצרכני בישראל קבלו דוחות מידע עסקי מפורטים לפני קבלת החלטה עסקית. קבלו מידע על אשראי צרכני בישראל.

מידע נוסף

אם יש ספק, אז אין ספק שחובה לבדוק !
נמצאו 38064 עמותות

 • תורת אמנון (ע"ר)
 • תורת אם - לחינוך וערכים על שם הרבנית מרת לאצא וולף ע"ה (ע"ר)
 • תורת אלקנה זצ"ל (ע"ר)
 • תורת אליהו - בית שמש (ע"ר)
 • תורת אליהו - ללמוד וללמד (ע"ר)
 • תורת אימותינו (ע"ר)
 • תורת אומן (ע"ר)
 • תורת אברהם אבא (ע"ר)
 • תורת חכם
 • תורי זהב (ע"ר)
 • תורה-אור מבשרת (ע"ר)
 • תורה תפילה וצדקה ע"ש הרה"ח ר' משה צבי ומרים ויסברוד ז"ל (ע"ר)
 • תורה תמימה בני ברק
 • תורה קונקשין (ע"ר)
 • תורה צדקה וחסד טשאבא (ע"ר)
 • תורה צדקה וחסד (ע"ר)
 • תורה עם וארץ
 • תורה עבודה וחסד - מודיעין עילית (ע"ר)
 • תורה סקולס פור ישראל - קרן ישראל הרב (ע"ר)
 • תורה מציון טשכנוב - מרכז לתורה וחסד (ע"ר)
 • תורה מציון - תנועה תורנית ציונית (ע"ר)
 • תורה מפוארה
 • תורה מולטימדיה ואסוציאציה (ע"ר)
 • תורה מאמש (ע"ר)
 • תורה לשמה ע"ש חגית בנימין ז"ל (ע"ר)
 • תורה לשמה נתיבות (ע''ר)
 • תורה לכל יהודי בית שמש (ע"ר)
 • תורה לייב (ע"ר)
 • תורה להאדיר (ע"ר)
 • תורה לדורות (ע"ר)
 • תורה חיים וחסד בצפת ובגליל (ע"ר)
 • תורה ותפילה רבי נחמן סבא ישראל (ע"ר)
 • תורה ותפילה - אשקלון
 • תורה ושלום ברכת יעקב (ע"ר)
 • תורה ושלום (ע"ר)
 • תורה וציונות
 • תורה וצדקה - בית שמש (ע"ר)
 • תורה ומסורה ירושלים
 • תורה ומלאכה מרכז להכשרה מקצועית תיכונית ותורנית ירושלים
 • תורה ומדע ליד המרכז האקדמי לב (ע"ר)
 • תורה ולומדיה שערי החכמה ירושלים (ע"ר)
 • תורה ויהדות לעם
 • תורה וחסד-מרכז רוחני עולמי לעזרה וסעד
 • תורה וחסד -רמת אהרן
 • תורה וחסד רחובות (ע"ר)
 • תורה וחסד ליד בית-הכנסת בית-חנה
 • תורה וחסד גן יבנה
 • תורה וחסד ברח' חטיבת הנגב (ע"ר)
 • תורה וחסד בית הלל (ע"ר)
 • תורה וחסד אוהל שרה (ע"ר)
 • תורה וחסד אגוד חניכי ישיבות מעדות המזרח
 • תורה וחסד - אגודה להפצת תורה יהדות וחסד יקנעם עלית
 • תורה וחיים פתח תקוה
 • תורה והוראה - בית מדרש ומוסדות קהילתיים (ע"ר)
 • תורה ודרך חיים (ע"ר)
 • תורה ודעת תשס"ד - בני ברק (ע"ר)
 • תורה ודעת לעם - אשקלון
 • תורה ודעת לישראל (ע"ר)
 • תורה ודעת - לחיבור התורה לחיים (ע"ר)
 • תורה וגדולה (ע"ר)
 • תורה וא.ש.ל - זכרון יעקב
 • תורה בתפארתה בירושלים (ע"ר)
 • תורה בשמחה (ע"ר)
 • תורה ברמה עמוד יומי רמת בית שמש (ע"ר)
 • תורה בציון- אור עולם (ע"ר)
 • תורה בציון - צדק
 • תורה בכפר (ע"ר)
 • תורה בוקס (ע"ר)
 • תורה בגוש (ע"ר)
 • תורה באהבה תל אביב (ע"ר)
 • תורה באהבה (ע"ר)
 • תורה אחת עמותה
 • תורה אחרי צבא (ע"ר)
 • תורה אור לישראל - קרית ביאליק (ע"ר)
 • תוראת' (ע"ר)
 • תור המדבר (ע"ר)
 • תור אדומים (ע"ר)
 • תוצרת הארץ - בית ליזמות חברתית (ע"ר)
 • תוצאות חיים (ע"ר)
 • תוצאות החיים בארץ הקודש (ע"ר)
 • תו-פג משפחות למען פגיית חדרה
 • תוף מרים - איגוד נשים אמניות בישראל למען מודעות קהילתיתרוחנית וחברתית
 • תועפות ראם (ע"ר)
 • תועלת תמיכה ועזרה למוסדות במצוקה (ע"ר)
 • תועלת לציבור (ע"ר)
 • תועלת החינוך - ביתר עילית (ע"ר)
 • תוספת חיים (ע"ר)
 • תומר דבורה מרכז לתורה ומורשת ישראל ע"ש מרת דבורה בינט ע"ה
 • תומר דבורה אשדוד (ע"ר)
 • תומר דבורה אלעד (ע"ר)
 • תומר - תרבות ומורשת יהודי אתיופיה (ע"ר)
 • תומכיה מאושר (מודיעין עילית קריות) (ע"ר)
 • תומכי תשובה
 • תומכי תמימים ליובאוויטש רמת אביב (ע"ר)
 • תומכי תמימים ליובאוויטש לדוברי אנגלית (ע"ר)
 • תומכי תלמוד תורה מכמש (ע"ר)
 • תומכי תורה תהילה לדוד (ע"ר)
 • תומכי תורה שע"י ישיבת פוניבז' (ע"ר)
 • תומכי תורה שע"י ישיבת באר יהודה (ע"ר)
 • תומכי תורה רמות (ע"ר)
 • תומכי תורה על שם רבי בן ציון הכהן רבין זצ"ל (ע"ר)
 • תומכי תורה וחסד - תפארת מנחם (ע"ר)
 • תומכי תורה דרשת הכוללים בארה"ק (ע"ר)
 • תומכי תורה בית שמואל (ע"ר)
 • תומכי תורה אורחות מאיר (ע"ר)
 • תומכי תורה אהבת תורה (ע"ר)
 • תומכי תורה - ישיבת סלבודקה - בני ברק (ע"ר)
 • תומכי שבת - הר נוף ירושלים
 • תומכי עמותות ומוסדות קרלין סטולין בארץ ובחו"ל (ע"ר)
 • תומכי עונג שבת (ע"ר)
 • תומכי ישראל - רחובות (ע"ר)
 • תומכי יהודי יוצאי דרום אפריקה (ע"ר)
 • תומכי ויזניץ מאנטריאל (ע"ר)
 • תומכי דלים - ירושלים תבנה ותכונן (ע"ר)
 • תומכי דוד קופלוביץ (ע"ר)
 • תומך - המרכז הירושלמי לתמיכה בהוספיס וסיעוד פוליאטיבי (ע"ר)
 • תומי (ע"ר)
 • תום נפש (ע"ר)
 • תום ודעת (ע"ר)
 • תום האלף (ע"ר)
 • תום (ע"ר)
 • תולדות נסים - גן טובה (ע"ר)
 • תולדות מרדכי- אלעד (ע"ר)
 • תולדות ישראל ודוד (ע"ר)
 • תולדות ישראל (ע"ר)
 • תולדות ישורון (ע"ר)
 • תולדות יצחק ויהודה - מורשת זבולון (ע"ר)
 • תולדות יצחק - נתיבות (ע"ר)
 • תולדות יחיאל
 • תולדות יוסף - מכון לרבנות ודיינות (ע"ר)
 • תולדות הוצאה לאור (ע"ר) (.TOLDOS PUBLICATIONS (R.A
 • תולדות אלעזר (ע"ר)
 • תולדות אליהו (ע"ר)
 • תולדות אהרון - קרית ים (ע"ר)
 • תולדות אברהם יצחק- בית שמש (ע"ר)
 • תולדות אברהם יצחק - קרן תמיכות (ע"ר)
 • תולדות אבות (ע"ר)
 • תולדות - קרן לחינוך תולדות מדינת ישראל (ע"ר)
 • תול תרבות והדרכה לעצמאיים
 • תוכנית לימודים חוות חן (ע"ר)
 • תוכניות קול השופר (ע"ר)
 • תווים וחרוזים (ע"ר)
 • תוואסול - נשים ערביות למען דו קיום בכרמיאל (ע"ר)
 • תודעת התשובה יהוד - למען אחי ורעי
 • תודעת הלב - עמותה ליוגה ולתרבות הרוח בישראל (ע"ר)
 • תודעת בית המקדש - שלום על ישראל (ע"ר)
 • תודעה באר שבע (ע"ר)
 • תודעה (ע"ר)
 • תודעה - רשת ארצית להאדרת התודעה היהודית
 • תודה לצה"ל (ע"ר)
 • תודה - שוקרן (ע"ר)
 • תובנות מרכז לנשים (ע"ר)
 • תואר (ע"ר)
 • תואסל (התחברות) (ע"ר)
 • תו"מ (תורה ומדע) תורת אליהו (ע"ר)


 • קודם 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    הבא


  Social: