שינוי שם חברה

בקשה לשינוי שם חברה
פרטי החברה


שם החברה החדש
שימו לב - יש לציין 3 חלופות לשם החברה החדש בסדר עדיפויות יורד

שם בעברית
English Nameפרטי ממלא הטופס
על ממלא הטופס להיות נושא משרה או בעלים בחברה ובכפוף לפרוטוקול האסיפה הכללית
ייפוי כח ופרטי הזדהות

שימו לב - אילו פרטים על מנת לזהותכם בלבד!!!לא יעשה שום שימוש בכרטיס אשראי והוא לא ישמר

בחר חבילה ולחץ על המשך


שימו לב - השינוי יבוצע אצל רשם החברות במשרד המשפטים

שאלות ותשובות

נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק וכי הפרטים לעיל נכונים ושלמים למיטב ידעתי בנוסף יש לבצע החלטת פרוטוקול של האסיפה הכללית.

יש צורך בפרוטוקול של האסיפה הכללית ובפרטים אישיים של מגיש הבקשה שהוא חייב להיות נושא משרה או בעלים.

סה"כ הטיפול בבקשה יכול לקחת עד 21 יום. ברוב המקרים זה נעשה מוקדם יותר.

לאחר בחינת "בקשה לשינוי שם" על ידי רשם החברות, תשלח תעודת שינוי שם או מכתב סירוב אם לחברה מעודכנת כתובת דואר אלקטרוני: יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה. אם צוינה כתובת דואר אלקטרוני של מגיש הבקשה: יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של מגיש הבקשה. במקרה של סירוב: יישלח בדואר ישראל לכתובת החברה כפי שרשומה ברשם החברות. באפשרותכם להפיק אישורים וסירובים (כולל תעודות) לבקשות שטופלו באתר רשם החברות

השירות הניתן כחלק מפעילות ההנגשה לשירותים ממשלתיים ואחרים. כחלק משירות זה אנו מאפשרים לכם להשתמש בניסיון הרב והידע שצברנו ולחסוך לעצמכם זמן, אנרגיה ואי הבנות מיותרות. בנוסף, כמובן נמלא ונגיש עבורכם, ובאישורכם (ע"י שימוש בשירות זה אתם מייפים את כוחנו) את הטפסים הנדרשים ונעדכן לגבי סטאטוס ההליך, נשלח לכם העתקים, נשלח לכם הוראות ומידע חשוב נבצע מעקב ונפעיל נציג אנושי שיעמוד לשירותכם במידת הצורך.

התעודה הינה מסמך רשמי ובד"כ נדרשת עבור גופים ממשלתיים ואחרים כחלק מתהליך בירוקרטי. לכן אנו מאפשרים לכם לספר לנו עבור איזו מטרה אתם זקוקים לתעודה זו, ואנחנו ננפיק את התעודה עבורכם במרשם האוכלוסין, ונשלח לכם חומר ומידע נוסף ככל שתדרשו - בין אם אתם צריכים לאשרר את המסמך, לתרגמו, להחתימו או להמציא אישורים ומסמכים נוספים - אנחנו נדאג לעדכן אתכם בהכל.

למען הסר ספק: ישנם שירותים הניתנים לאזרח במשרדים ממשלתיים בחינם (חלק מהשירותים ניתנים בתשלום אגרות ובמקרה זה מחיר השירות כולל בתוכו את עלות האגרות). חלק מהשירותים הממשלתיים אף זמינים באופן מקוון וניתן כמובן לפנות ישירות למשרד הרצוי.