ס. מ. אילת 2000 (1994) בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 512060799
שם חברה באנגלית
סטאטוס בפרוק מרצון
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית


  • חיפוש חברה לפי שם בעברית או מספר ח.פ
    לאחר הזנת שם החברה או מספר הח.פ של החברה יפתח חלון עם שמות החברות הרלוונטיות