שמואל רוזנפלד בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 512342478
שם חברה באנגלית עבודות בנין ופיתוח בע~מ
סטאטוס ישראלית חברה פרטית
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית