דליר יבוא-יצוא בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 512342528
שם חברה באנגלית בע~מ
סטאטוס LTD
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית