אופיל - השקעות בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 512365743
שם חברה באנגלית OPIL - INVESTMENTS LTD.
סטאטוס מחוסלת מרצון
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית