יוסי את יוסי קבלנים בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 512461237
שם חברה באנגלית
סטאטוס מחוסלת מרצון
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית