פלטיין בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 512489667
שם חברה באנגלית PLATAINE LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית