אקו תקשורת ותדמית בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 513168534
שם חברה באנגלית
סטאטוס מחוסלת מרצון
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית