אבנר בן פורת בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 513282046
שם חברה באנגלית רואה חשבון
סטאטוס ישראלית חברה פרטית
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית


  • חיפוש חברה לפי שם בעברית או מספר ח.פ
    לאחר הזנת שם החברה או מספר הח.פ של החברה יפתח חלון עם שמות החברות הרלוונטיות