ג.מ.ר.א המרכז הרוחני בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 513523076
שם חברה באנגלית G.M.R.A THE SPIRITUAL CENTER LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית