שלום קירור בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 513710483
שם חברה באנגלית SHALOM COOLING LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית


  • חיפוש חברה לפי שם בעברית או מספר ח.פ
    לאחר הזנת שם החברה או מספר הח.פ של החברה יפתח חלון עם שמות החברות הרלוונטיות