ח.י. ארזים חברה לבנין בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 514066224
שם חברה באנגלית
סטאטוס מחוסלת מרצון
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית