לנפוינט ישראל (ל.י.) בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 514311737
שם חברה באנגלית LANPOINT ISRAEL (L.I.) LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית


  • חיפוש חברה לפי שם בעברית או מספר ח.פ
    לאחר הזנת שם החברה או מספר הח.פ של החברה יפתח חלון עם שמות החברות הרלוונטיות