לארה פארם בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 514519784
שם חברה באנגלית LARA PHARM LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית