אריה בישול בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 514519792
שם חברה באנגלית
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית