א.מ.מ. עבודות חקלאיות ושרותים כלליים בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 515056455
שם חברה באנגלית
סטאטוס בפרוק ע~י בימ~ש
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית