פארקר הניפין ישראל בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 515254449
שם חברה באנגלית PARKER HANNIFIN ISRAEL LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית