סיבין שוו בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 515254472
שם חברה באנגלית SEVEN SHOW LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית