אופקים ח.מ. חברה לנאמנות בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 515278133
שם חברה באנגלית HORIZONS H.M. TRUST COMPANY LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית