קינג קליניק בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 515484764
שם חברה באנגלית
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית