בי די אצ פרטנרס 2017 בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 515756591
שם חברה באנגלית B.D.H. PARTNERS 2017 LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית