הנחלה - דיור להשכרה בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 515783777
שם חברה באנגלית HANAHALA - HOUSING FOR RENT LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית