בי אנ סי וקיישן הומס ראנטל בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 515853323
שם חברה באנגלית BNC VACATION HOMES RENTAL LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית