סי.אי.אם.אי. מדיקל אסיסטאנס בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 515954949
שם חברה באנגלית C.A.M.A. MEDICAL ASSISTANCE LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית