א ב ס שירותי כח אדם בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 516062676
שם חברה באנגלית
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית