פיקוח בקרה והדרכה במעונות יום בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 516062692
שם חברה באנגלית
סטאטוס מחוסלת מרצון
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית