גלובל איסט שירותים פיננסים בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 516232972
שם חברה באנגלית GLOBAL EAST FINANCIAL SERVICES LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית