מזוזת צפת בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 516312261
שם חברה באנגלית MEZOOZAT TZFAT LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית