אדמה גלובל גרופ בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 516491883
שם חברה באנגלית ADAMA GLOBAL GROUP LTD
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית