ת.ע.ג שי יזמות בע"מ עדכונים מרשם החברותמבצע בדיקה ברשם החברות

ח.פ 516535051
שם חברה באנגלית
סטאטוס פעילה
אגרת רשם החברות תשלום אגרה שנתית