חקירה כלכליתרוצים לבצע חקירה כלכלית על תאגיד או אדם פרטי?

חקירה כלכלית

פרטים כלליים ו\או אישיים של הנבדק, לרבות שמות, מספרי ת"ז. (במקרה של חברה, בעלי מניות).

איתור כתובת מגוריו העדכנית ופרטים קשורים נוספים.

מידע על עיסוק הנבדק ומקורות הכנסה שלו.

רשימת של חברות או שותפויות רשומות של הנבדק (במקרה של חברה עץ בעלויות, אחזקות של בעלי מניות)

רשימת נכסים הרשומים על שם הנבדק.

איתור סניפי בנקים של הנבדק.

בדיקת אשראי צרכני של הנבדק, לרבות צקים חוזרים ו/או התראות מהבנקים/חברות האשראי.

בדיקה אודות חשבונות מוגבלים היום ובעבר ובאם רשום כלקוח "מוגבל חמור".

מידע משפטי.

איתור כלי רכב בבעלותו ו/או בשימושו.

מידע על ירושות.

רכוש או כספים אשר הוצאו מהארץ.

מידע על עבר פלילי.

מידע על אחזקות של רכוש או חברות בנאמנויות (במידה ויש).

הזמן חקירה כלכלית

חקירה כלכלית אינה מתבצעת און-ליין ועליכם תחילה לספק לנו כמה שיותר נתונים על הנחקר\ת. (בין אם תאגיד או אדם) לאחר בדיקה ראשונית שלנו נוכל לספק לכם תשובה האם אנו יכולים לספק עבורכם את הדוח.

Social: