[email protected]
הופק בתאריך:     09/12/2016 דוח בדיקת רקע: אור - סיטי נדלן בעמ

מדד DataCheckסיכון גבוה מאד


כתובת


תמונת הכתובת מבחוץ


המדריך לרוכש דירה חדשה מקבלן

לחץ כאן להורדת המדריך במתנה


מידע נוסף

אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור - חברת אור סיטי נדל"ן הוקמה בשנת 2005 ומתמחה בייזום פרויקטים למגורים ולהשקעה בתחום היזמות הקבוצתית והתחדשות עירונית. במהלך שנות פעילותה קידמה החברה והקימה 26 פרויקטים באזורי הביקוש תל-אביב, רמת גן וגבעתיים ובהם כ-1,500 יחידות דיור. כתובת דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל העגול, קומה 21, תל-אביב טל' 03-6966400, 9077* פקס 03-6966500 דוא"ל [email protected] אתר www.orcity.co.il

מנהלים בכירים נוספים
דרור גלעדי

סמנכ"ל כספים

עו"ד עופר דננברג
יועץ משפטי

רווית קאופמן
מנהלת פיתוח עסקי 
פרטים כלליים

שם תאגיד אור - סיטי נדלן בעמ
מספר תאגיד 513708578
סוג חברה פרטית
סטאטוס משפטי בפרוק ע"י ביהמ"ש
סוג מוגבלת מוגבלת
תאריך רישום 01/02/2005
סטאטוס חברה לא פעילה
כתובת דרך בגין 132 תל אביב
אצל מרכז עזריאלי
מטרות התאגיד לעסוק בכל עיסוק חוקי
קטגורייה יזמות נדלן
חברה ממשלתית חברה לא ממשלתית
מספר קבלן לא רשום כקבלן
תאריך רישום -
היקף כספי -
ענף נדלן

מוגבלות בנקים

צווי פשיטת רגל

הוצאה לפועל

מידע משפטי

רשם החברותרשימת בעלי מניות

1.שם:ענבל אורת'ז:012345678כמות המניות המוחזקת:100כתובת:בגין 132תאריך מינוי:01/02/2005


אחזקות בעלי המניות


דירקטורים

1.שם:ענבל אורת'ז:012345678כמות המניות המוחזקת:100כתובת:בגין 132תאריך מינוי:01/02/2005


הדירקטור ענבל אור נמצא מכהן כדירקטור בתאגידים הבאים
חברות בורסאיות
 
אור סיטי נדלן מקבוצת ענבל אור בע"מיזמות נדל"ןיו"ר 
חברות פרטיות
 
 אור סיטי הנדסה בע"מ יזום נדל"ןדירקטור
 
אור סיטי בע"מ נדל"ןדירקטור
 
אור סיטי פרויקטים
דירקטור
 
אור קפיטל בע"מ דירקטור
 
אור קבוצות רכישה בע"מ דירקטור
 
שיעבודים ומישכונים

 תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
1.17/02/200205/03/2002ללא הגבלה  אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק לאומי לישראל בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520018078
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על נכס שהינו פקדון לרבות פירותיו שמתנהל בחשבון מס' 600000 בסניף הים מס' 700.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
2.01/02/201122/02/201120,000.00 שקל חדש  אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק לאומי לישראל בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520018078
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: את כל הזכויות והכספים העומדים ושיעמדו לזכות פיקדונות וחשבונות המצוינים בתוספת "א" ואו לזכות חשבונות שיבואו במקומם וכן את כל התמורות , הפירות , ההכנסות והזכויות הנובעים או שינבעו מחשבון ואו הפיקדון ואו מהכספים הנ"ל.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
3.20/07/201109/08/2011180,000.00 דולר ארה"ב 30/01/2012אגרת חוב
 תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
4.21/12/201129/12/2011600,000.00 דולר ארה"ב  אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק לאומי לישראל בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520018078
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: משכון קבוע ראשון בדרגה על כל הזכויות והכספים העומדים ושיעמדו לזכות פקדונות וחשבונות המצויינים בתוספת "א" ו/או לזכות חשבונות ופקדונות שיבואו במקומם וכן את כל התמורות הפירות ננכנסות והזכויות הנובעים או שינבעו מחשבון ו/או הפקדון ו/או מהכספים הנ"ל
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
5.10/01/201212/02/2012180,000.00 דולר ארה"ב  אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק לאומי לישראל בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520018078
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: את כל הזכויות והכספים העומדים ושיעמדו לזכות פיקדונות וחשבונות המצוינים בתוספת "א" ואו לזכות חשבונות שיבואו במקומם וכן את כל התמורות , הפירות , ההכנסות והזכויות הנובעים או שינבעו מחשבון ואו הפיקדון ואו מהכספים הנ"ל.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
6.01/05/201208/05/2012ללא הגבלה  אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק הפועלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000118
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון בדרגה על פקדון כספי מס 353400000 בחשבון 490000 בסניף נתניה 100 בסך 150,000 $ לרבות פירותיו
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
7.03/12/201213/01/2013ללא הגבלה  אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק הפועלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000118
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון בדרגהעל פקדון כספי מס 353673033 בחשבון מס 400008 בסניף נתניה 100 בסך 400,000$ לרבות פירותיו
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
סיכום נתוני השיעבודים
מספר השעבודים שסולקומספר השעבודים ללא הגבלהסכום השעבודים המוגבלים
13780,000 דולר ארה"ב
20,000 שקל חדש
 


הון רשום

סך הכל הון רשום 100000
סוג מטבע שקל חדש
כמות מניות 100000
סוג מניה רגילות
ערך שקל חדש
כמות לבית משפט 1000


שמות קודמים ושינויים בסטאטוס החברה

סוג הבקשהמספר הבקשהתאריך הבקשהתאריך קליטהתאריך טיפולסטטוס טיפול
פירוק - פרוק ע"י ביהמ"ש16-062125201/12/201601/12/201604/12/2016טופל
שיעבוד - סילוק16-057830105/10/201605/10/201601/12/2016טופל
שיעבוד - רישום16-004239220/01/201620/01/201624/01/2016טופל
שיעבוד - רישום16-004239720/01/201620/01/201624/01/2016טופל
שיעבוד - סילוק15-048937129/12/201530/12/201504/01/2016טופל
שיעבוד - רישום15-046799914/12/201520/12/201522/12/2015טופל
דוח שנתי15-037108007/09/201502/11/201509/11/2015טופל
שיעבוד - סילוק15-035330307/10/201508/10/201521/10/2015טופל
שיעבוד - סילוק15-031568424/08/201510/09/201520/09/2015טופל
שיעבוד - רישום15-028274717/08/201520/08/201523/08/2015טופל
שיעבוד - רישום15-020773630/06/201506/07/201507/07/2015טופל
דוח שנתי15-001260211/01/201512/01/201514/01/2015טופל
שיעבוד - רישום14-029528720/10/201420/10/201422/10/2014טופל
שיעבוד - רישום14-029273119/10/201419/10/201420/10/2014טופל
שיעבוד - רישום14-026850604/09/201407/09/201409/09/2014טופל
שיעבוד - רישום14-020582502/07/201406/07/201407/07/2014טופל
שיעבוד - סילוק14-020664823/06/201402/07/201407/07/2014טופל
שיעבוד - רישום14-010649523/03/201424/03/201426/03/2014טופל
דוח שנתי14-007169901/12/201323/02/201424/02/2014טופל
שיעבוד - סילוק13-040626024/12/201326/12/201331/12/2013טופל
שיעבוד - סילוק13-034085431/10/201306/11/201310/11/2013טופל
תעודה משוחזרת13-023365607/08/201307/08/201314/08/2013טופל
דוח שנתי13-008041920/12/201206/03/201312/03/2013טופל
שיעבוד - רישום13-007532828/02/201303/03/201306/03/2013טופל
שיעבוד - שינוי משפטי13-006586026/02/201326/02/201303/04/2013טופל
שיעבוד - רישום13-006579121/02/201324/02/201326/02/2013טופל
שיעבוד - רישום13-006479218/02/201324/02/201326/02/2013טופל
דוח שנתי13-001110020/12/201203/01/201316/01/2013טופל
שיעבוד - רישום13-000271428/09/201202/01/201306/01/2013טופל
שיעבוד - רישום13-000312330/12/201202/01/201323/01/2013טופל
שיעבוד - רישום12-034470528/09/201230/12/201213/01/2013טופל
שיעבוד - סילוק12-033921724/12/201226/12/201226/12/2012טופל
שיעבוד - רישום12-029454808/11/201214/11/201218/11/2012טופל
תעודה משוחזרת12-027702731/10/201231/10/201209/11/2012טופל
שינויים בתקנון
* לא נמצאו שינויים בתקנון


מידע על דוחות שנתיים


דוח שנתי14-025200618/08/201418/08/201403/09/2014טופלחובות אגרה לרשם החברות
* לא שולמה אגרת רשם החברות לשנת 2015


מידע משפטי

 • בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פר"ק 28505-05-16

  ... שמטרתו הבראת החברה או שמא אין מנוס מפירוקה. לאחרונה הבעתי את דעתי בהקשר זה ואפנה לפר"ק 54284-03-16 (ת"א) אור סיטי נדל"ן מקב וצת ענבל אור בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (פורסם בנבו, 24.3. 2016) (להלן: "עניין אור סיטי"). ...
 • רע"א 7496/15 אור בנמל בתל אביב הקטנה בע"מ נ. צפון ...

  ... בבית המשפט העליון רע"א 7496/15 לפני: כבוד השופט י' עמית המבקשות: 1. אור בנמל בתל אביב הקטנה בע"מ 2. אור סיטי נדל"ןמקבוצת ענבל אור בע"מ נ ג ד המשיבים: 1. צפון הירקון תל אביב בע"מ 2. שלמה דהוקי 3. ישרוטל בע"מ ...
 • רע"א 7496/15 אור בנמל בתל אביב הקטנה בע"מ נ. צפון ...

  ... בבית המשפט העליון רע"א 7496/15 לפני: כבוד השופט י' עמית המבקשות: 1. אור בנמל בתל אביב הקטנה בע"מ 2. אור סיטי נדל"ןמקבוצת ענבל אור בע"מ נ ג ד המשיבים: 1. צפון הירקון תל אביב בע"מ 2. שלמה דהוקי 3. ישרוטל בע"מ ...
 • זילברמן נ' אור - סיטי נדל"ן בע"מ

  ... XXXXXX776 4. רונן סוקולסקי ת.ז. XXXXXX586 ע"י ב"כ: עו"ד תדהר צור ואח'-הנתבעותהתובעות בס"ע 18029-02-11 1. אור - סיטי נדל"ן בע"מ ח.פ. 513708578 2. ענבל אור ת.ז. XXXXXX930 ע"י ב"כ: עו"ד צבי גלמן ו/או אריאל שמר פסק ...
 • בש"א 7448/15 שלמה דהוקי נ. אור בנמל בתל אביב הקטנה...

  ... דהוקי 2. ישרוטל בע"מ 3. רביב ליאור 4. משה מגיד נ ג ד המשיבות: 1. אור בנמל בתל אביב הקטנה בע"מ 2. אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ 3. צפון הירקון תל אביב בע"מ בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך החלטה לפניי בקשה ...
  1. אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ ואח' נ' טרזי

   בפניכבוד ה שופטת עפרה צ'רניאק מבקשים 1. אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ 2. עינבל אור גרינפלד נגד משיבים דוד טרזי החלטההמזכירות תודיע מיד לצדדים את החלטתי הדוחה את הבר'ע. ניתנה היום, כ"ז חשוון תשע"ו, 09 ...
  2. אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ ואח' נ' טרזי

   בפניכבוד ה שופטת עפרה צ'רניאק מבקשים 1. אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ 2. עינבל אור גרינפלד נגד משיבים דוד טרזי החלטה בקשת רשות ערעור על החלטת כב' השופטת גזית מבית משפט השלום בתל אביב מיום 14.6.15 שלא ...
  3. בש"א 7448/15 שלמה דהוקי נ. אור בנמל בתל אביב הקטנה...

   ... דהוקי 2. ישרוטל בע"מ 3. רביב ליאור 4. משה מגיד נ ג ד המשיבות: 1. אור בנמל בתל אביב הקטנה בע"מ 2. אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ 3. צפון הירקון תל אביב בע"מ בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך החלטה לתגובת ...
  4. מנשה נ' אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ ואח'

   בפניכב' הרשם הבכיר אופיר יחזקאל תובעים ציקו זק מנשה נגד נתבעים 1. אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ 2. ענבל אור החלטה בזיקה לבקשה מהיום, מאשר ארכה של 20 ימים להגשת תגובת התובע. ניתנה היום, ט"ו חשוון תשע"ו, ...
  5. מנשה נ' אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ ואח'

   בפניכב' הרשם הבכיר אופיר יחזקאל תובעים ציקו זק מנשה נגד נתבעים 1. אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ 2. ענבל אור החלטה התובע ישיב תוך 20 ימים לבקשה לסילוק על הסף. ניתנה היום, כ"ג תשרי תשע"ו, 06 אוקטובר ...


 • חשבונות בנקים מוגבלים

  תוצאות השאילתא לבדיקת חשבונות מוגבלים בנסיבות חמורות

  מספר ח.פ 513708578 (חברה) מופיע ברשימת המוגבלים בנסיבות מחמירות

  מספר ת.ז 012345678 (בעל מניות ודירקטור) מופיע ברשימת המוגבלים בנסיבות מחמירות  מידע מהכונס הרשמי

  תוצאות שאילתא בדבר פשיטת רגל ו\או פירוק חברה מהכונס הרשמי

  מספר ח.פ 513708578 (חברה) נבדק והחברה נמצאת בפירוק חברה

  מספר ת.ז 012345678 ( בעל מניות ודירקטור) נבדק ונמצא בפשיטת רגל


  שם:כתובת:פרטי המייצג:
  בית המשפט:שנה:מספר תיק בביה"מ:
  תאריך הגשת בקשה:שם השופט:הבקשה הוגשה ע"י:
  תאריך צו פירוק:תאריך ביטול/חיסול/עיכוב הצו:
  סטטוס התיק:יתרה בתיק:
  פרקליט בכנ"ר:חוקר בכנ"ר:מפקח בכנ"ר:


  תיקים בהוצל"פ

  תוצאות השאילתא לבדיקת חייבים בהוצאה לפועל

  ת.ז מספר 012345678 מופיע במרשם החייבים המוגבלים באמצעים בהוצאה לפועל

  גלו נקודות סביב הכתובת


  עסקאות אחרונות באזור
  מפהגוש חלקה*יום מכירה*תמורה מוצהרת בש"ח*שווי מכירה בש"חמהותחלק נמכרישובשנת בניהשטחחדרים
  006962-0084-000-0018/12/20083,805,8603,805,860קרקע1.000תל אביב -יפו000.0
  006962-0084-000-0022/05/2008480,000480,000קרקע0.400תל אביב -יפו000.0
  006962-0084-000-0326/01/2009503,000503,000קרקע0.011תל אביב -יפו000.0
  006962-0084-000-0008/09/20086,904,0006,904,000קרקע0.400תל אביב -יפו000.0
   006962-0084-000-2123/12/2008610,000610,000קרקע0.028תל אביב -יפו000.0
   006962-0084-000-2418/01/20095,306,0005,306,000קרקע0.150תל אביב -יפו000.0
  006962-0084-000-0001/02/2009662,684662,684קרקע0.014תל אביב -יפו000.0
  006962-0084-000-1501/02/2009355,000355,000קרקע0.007תל אביב -יפו000.0
  006962-0084-000-0101/02/2009380,000380,000קרקע0.010תל אביב -יפו000.0
  006962-0084-000-0622/02/2009667,359667,359קרקע0.011תל אביב -יפו000.0
  006962-0084-000-2822/02/2009532,641532,641קרקע0.009תל אביב -יפו000.0
  006962-0084-000-0319/05/2009527,000527,000קרקע0.011תל אביב -יפו000.0


  מחירים ממוצעים למ"ר

  מחיר ממוצע למטר רבוע 43000
  מחיר ממוצע למטר רבוע שכ'ד 67

  * לקבלת המחיר על הנכס שלך הכפל את הגודל של הנכס במחיר הממוצע הרלוונטי


  התחדשות עירונית ותמ"א

  נמצאו 4 פרויקטים של תמ"א 38 בסביבת הנכס 

  הירקון 276-278 תל אביב יפו
  תמ"א 38 הריסה ובניה
  2 בנינים. סה"כ 18 דירות.
  חברה: קבוצת "בוטיק" 
  לפני היתר
  צידון 4 תל אביב
  תמ"א 38 חיזוק ותוספת
  בנין בן 6 קומות. סה"כ 11 דירות.
  חברה: שינבר וקבוצת חכשורי 
  לפני היתר
  ירמיהו 12 תל אביב יפו
  תמ"א 38 חיזוק ותוספת
  בנין בן 6 קומות. סה"כ 9 דירות.
  חברה: SHBN בע"מ 
  מאוכלס
  כ"ג יורדי הסירה 9 תל אביב יפו
  תמ"א 38 חיזוק ותוספת
  בנין בן 6 קומות. סה"כ 9 דירות.
  מאוכלס
  המידע מתקבל מצדדים שלישיים, בהתאם להסכמים וחוקים, ומעובד על ידי דאטהצ'ק. המידע שמובא על ידי דאטהצ'ק אינו תחליף לעיון במסמכי החברה באמצעות רשם החברות, או עיון בספרי התאגיד במשרדיו. מדד DataCheck אינו מבטיח כל קביעה חד משמעית ואינו מהווה ייעוץ לגבי כדאיות התקשרות, או על מצבו הכלכלי של אדם
  לפרטים על אלגוריתם דאטהצ'ק לחץ כאן


  [ הדפס ]