פלט מצב רישום הנכס בטאבו


דרך החטיבות 10 נצרת עלית \ גוש: 17245 חלקה: 4

מצב רישום הנכס בטאבו

כתובתרישום פרצלציהבית משותףזכויות משתכניםתאריך דיווחהצג מפההערה
גוש:17245חלקה:4 ישישיש09/05/2016לחץ כאן להצגת מפת גוש וחלקה 

* לחץ כאן להסברים

מידע נוסף

רחוב:החטיבות
מספר בניין:10
עיר:נצרת עילית
מספר קומות:4
שנת בנייה:1980
שכונה:בן גוריון
מספר נכס בטאבו:60223258
מספר עיר בטאבו:1061
מספר רחוב בטאבו:10610161
מיקום נ.צ X229689.1977
מיקום נ.צ Y733787.751
כתובת בינלאומית:12 HaHativot St. NAZERAT ILLIT
המלצות והטבות

זהו קובץ לדוגמא בלבד. יש לשים לב שהפלט אינו מסמך רשמי אלא בדיקה במקרקעין דרך משרד הבינו והשיכון.
כמו כן יש לשים לב שהמיד יועבר רק לפי זמינותו. המידע על אחריות הבודק בלבד ואינו רשמי. ט.ל.ח

מסמכים נוספים מומלצים

תשריט בניין - כולל תיק בית משותף, הצמדות ותשריט כל הדירות בבניין
דוח טאבו פלוס - כולל נסח, תשריט, מידע על הנכס וסביבתו, מידע תכנוני ועוד
תיק בניין - מידע על הבניין מרשות מקומית
* מידע זה אינו נסח רישום מאושר או העתק רישום, כמשמעותם ב'חוק המקרקעין, תשכ'ט – 1969', התקנות והנהלים שעל פיו.
* בבנין בו נרשמו זכויות, ניתן לוודא שהזכויות רשומות על שמכם באמצעות הוצאת נסח טאבו רשמי
* ט.ל.ח * חברת דאטהצ'ק אינה אחראית למידע הנמסר בדוח זה ושימוש בו הוא על אחריותך בלבד.

DataCheck © All rights reserved