לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ - אורי גרא

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ אורי גרא
 
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ - אורי גרא32450-03/14 סעש     03/01/2016תיקים נוספים על לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
תיקים נוספים על אורי גרא
סעש 32450-03/14 לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ נ' אורי גרא
בית דין אזורי לעבודה בחיפה

סע"ש 32450-03-14

03 ינואר 2016

לפני: כב' השופטת מיכל נעים דיבנרהתובעת והנתבעת שכנגד
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
-

הנתבע והתובע שכנגד
אורי גרא
החלטה

1.
בדיון שהתקיים ביום 31.12.15, הסכימו הצדדים ביחס למרבית המחלוקות שנותרו ביניהם באשר לגילוי במסמכים ספציפיים. החלטה זו נועדה להכריע במחלוקת שהצדדים (להלן: לפידות ו-גרא) לא סיימו בהסכמה (עמ' 51, ש' 1).
2.
לפידות ביקשה להורות לגרא לגלות את המסמכים הבאים: תלושי שכר, חשבוניות, קבלות בגין עבודה שסיפק גרא לכל גורם מחודש ינואר 2014 ועד היום; ההסכמים שנכרתו בין גרא או מי מטעמו לבין צד שלישי כלשהו אשר זיכו אותו או צפויים לזכות אותו בתשלומים כלשהם מחודש ינואר 2014 ועד היום; הצהרות ודיווחי מס שהוגשו על ידי גרא לרשויות בשנים 2013-2014; כלל החשבוניות שסיפקה חברת פארמידאס החל מיום הקמתה ועד היום.

לטענת לפידות על גרא לגלות לה את המסמכים האמורים, וזאת על מנת שתוכל לוודא מה מכלל פעילויותיו לאחר עבודתו אצלה מפר את חובותיו על פי חוזה העבודה (להימנע מתחרות) וכן לדעת מהם התקבולים שהגיעו אליו בעקבות פעילות לא חוקית זו.

לטענת גרא, מדובר במסע דיג, שכן אין בפני
לפידות כל טענה ביחס לפעילות מפרה מסויימת, אלא רק חשש אשר מלווה בבקשה גורפת לגילוי כלל המסמכים שלו ושל החברה בבעלותו, תוך חדירה מופרזת לפרטיותם ולנתונים עסקיים שאין עילה לחשוף אותם.
3.
תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 (להלן – תקנות סדר הדין), קובעת כי בית הדין רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים או לגילוי ועיון במסמכים, "אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות". בבסיס הליכי הגילוי והעיון במסמכים עומדים שני אינטרסים – אינטרס היעילות, שמשמעו היכולת של כל צד להכין כראוי את התשתית הראייתית לטיעוניו בהליך, בלא שיופתע על ידי יריבו ואינטרס גילוי האמת העובדתית, באמצעות חשיפת המסמכים הרלוונטיים (יצחק עמית, קבילות, סודיות חיסיון ואינטרסים מוגנים בהליכי גילוי במשפט האזרחי – ניסיון להשלטת סדר, ספר אורי קיטאי, נבו הוצאה לאור בע"מ, (תשס"ח, 2007) 247, 248).
4.
הסמכות להורות על גילוי מסמכים מסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית היכן שיש בגילוי כזה כדי לאפשר דיון יעיל או חסכון בהוצאות. המבחן העיקרי שעל בסיסו תיבחן בקשה לגילוי מסמכים הוא מבחן הרלוונטיות. על המבקש להצביע על קיומה של זיקה ברורה בין המסמכים שגילויים מתבקש לבין טענותיו בהליך העיקרי.
זוהי הרלוונטיות במובנה הצר. בהיעדרה, אין להיעתר לבקשת הגילוי. מאידך, לא די בהתקיימות רלוונטיות במובנה הצר, שכן על המבקש להוסיף ולהצביע על אינטרס בר הגנה המצדיק את גילוי המסמכים המבוקש על ידו. בהתקיימם של אלה יש להמשיך ולבדוק האם בקשת הגילוי מוצדקת בשים לב לאיזון בין האינטרסים של מבקש הגילוי, מחד, ושל הצד השני, מאידך, על רקע נסיבותיו של המקרה (ע"ע (ארצי) 494/06 מדינת ישראל – אבנצ'ק, מיום 28.3.07; ולאחרונה ברע 54124-06-12 דיוינסקי -
hsbc private bank (suisse)
sa
ואח',
מיום 7.3.11).
5.
במקרה הנדון, גרא פוטר מלפידות ביום 16.2.14, כאשר לאחר פיטוריו גילתה לפידות מסמכים שונים המחשידים את גרא בניסיון לחתור תחתיה ולסייע למתחרים ו/או לתחרות כנגדה, כניגוד לחובותיו על פי הדין ועל פי חוזה העבודה. לאחר תקופה מסויימת שחלפה מאז סיום עבודתו בלפידות, החל גרא לפעול במסגרת חברת פארמידאס בע"מ.
בדיון שהתקיים ביום 18.2.15 טענה ב"כ גרא: "ביולי אוגוסט 2014 נוצר קשר עסקי בין
cwt
לנתבע
(גרא, מ.נ.ד) והם הקימו חברה חדשה שכלל לא עוסקת כרגע בתחום החבישות" (עמ' 40, ש' 13).
כאשר נשאל ב"כ לפידות האם יש לו טענות כנגד פעילותו של גרא במסגרת חברת פארמידאס, השיב "אני לא יודע" (עמ' 42, ש' 21) וחזר על דברים דומים, כאשר נתבקש לחדד את עמדת לפידות (עמ' 43, ש' 6). בנסיבות אלו, כאשר הובהר שפעילותה של חברת פארמידאס אינה חלק מעילות התביעה בתיק דנן וכאשר גרא הבהיר – ולא נסתר – כי פרט להכנסות מחברת פארמידאס ומהמוסד לביטוח לאומי, לא היו לו הכנסות אחרות מאז פוטר מלפידות (עמ' 48, ש' 5) – הרי שכל המסמכים שלפידות מבקשת לגלותם אינם רלוונטיים להליך, אפילו לא במובן הצר של המושג. בקשת לפידות לגלות מסמכים אלו, מבלי שהיא מעלה כל טענה כנגד פעילותו של גרא במסגרת פארמידאס, הינה אכן מסע דיג גרידא ואין בידי לקבל זאת, במיוחד אל מול העובדה כי מדובר בחשיפת כלל המסמכים העסקיים של החברה (לאחר שמסמכי הקמת החברה ותיק החברה ברשם החברות נבדקו על ידי לפידות).
6.
לפיכך, בקשת לפידות, על כלל רכיביה, נדחית.
7.
גרא ביקש לגלות לו את דו"חות המכירות שבוצעו מטעם לפידות באמצעותו, במסגרת העסקתו של גרא בלפידות וזאת ביחס לשנים 2013-2015. בנוסף ביקש את דו"חות המכירות שהוא ביצע במסגרת תפקידו בלפידות בשלוש שנות העסקתו האחרונות.

לטענתו של גרא, המסמכים אמורים ללמד על היקף המכירות שלו מכלל המכירות של לפידות, בכדי להצביע על כך שלא רק שהיה עובד מסור ונאמן ללפידות, אלא גם עובד שסייע משמעותית בהכנסות החברה, עד ליום פיטוריו.

לפידות טוענת להעדר רלוונטיות, שכן יכולות המכירה ו/או היקף המכירות של גרא, אינן עומדות לדיון, אלא רק פעולות בהן נקט, בניגוד לחוזה העסקתו ולחובותיו על פי דין.
8.
לאחר בחינת הבקשה אל מול העקרונות שפורטו לעיל, אני סבורה כי היא נעדרת בסיס. מדובר בבקשה למסמכים רבים ומפורטים, שנועדו לקדם עניין שאינו במחלוקת. לפידות לא העלו בשום שלב כל טענה כנגד היקפי המכירות של גרא, אלא רק כנגד נאמנותו לחברה, כעולה ממעשים מסוימים עליהם הצביעה לפידות. לפידות לא טענה שכתוצאה מחוסר הנאמנות הנטען על ידה, מכר גרא פחות מוצרים למי מלקוחותיה. בנסיבות אלו, מבוקש לגלות מסמכים שאינם נוגעים למחלוקת עובדתית בתיק ועל כן אינם נחוצים במסגרת הליך זה.
9.
לאור האמור לעיל – שתי הבקשה נדחות ומכאן שכל צד ישא בהוצאותיו.
10.
התיק יובא לעיוני ביום 10.1.16 לכל המאוחר.
11.
זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 15 ימים מהיום.

ניתנה היום, כ"ב טבת תשע"ו,
(
03 ינואר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


סעש בית דין אזורי לעבודה 32450-03/14 לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ נ' אורי גרא (פורסם ב-ֽ 03/01/2016)תיקים נוספים על לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
תיקים נוספים על אורי גרא
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט