הראל אחזקות – מועדון הכדורגל הפעול תל-אביב בע"מ, הראל אחזקות קבוצת הנוער הפועל תל אביב בע"מ - שרון ניסנוב, יצחק ניסנוב, זאב גרינברג ואח', כונס הנכסים הרשמי

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
הראל אחזקות – מועדון הכדורגל הפעול תל-אביב בע"מ הראל אחזקות קבוצת הנוער הפועל תל אביב בע"מ שרון ניסנוב יצחק ניסנוב זאב גרינברג כונס הנכסים הרשמי
 
הראל אחזקות – מועדון הכדורגל הפעול תל-אביב בע"מ, הראל אחזקות קבוצת הנוער הפועל תל אביב בע"מ - שרון ניסנוב, יצחק ניסנוב, זאב גרינברג ואח', כונס הנכסים הרשמי
תיקים נוספים על הראל אחזקות – מועדון הכדורגל הפעול תל-אביב בע"מ | תיקים נוספים על הראל אחזקות קבוצת הנוער הפועל תל אביב בע"מ | תיקים נוספים על שרון ניסנוב | תיקים נוספים על יצחק ניסנוב | תיקים נוספים על זאב גרינברג | תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי |

1217886
12103-12/16 פרק     04/01/2017
פרק 12103-12/16 הראל אחזקות – מועדון הכדורגל הפעול תל-אביב בע"מ, הראל אחזקות קבוצת הנוער הפועל תל אביב בע"מ נ' שרון ניסנוב, יצחק ניסנוב, זאב גרינברג ואח', כונס הנכסים הרשמי
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפופר"ק 12103-12-16
הראל אחזקות – מועדון הכדורגל הפועל
תל-אביב בע"מ
פר"ק 39651-12-16 הראל אחזקות קבוצת הנוער הפועל תל אביב בע"מ

פר"ק 10269-01-17 הראל אחזקות קבוצת הנוער הפועל תל אביב בע"מ

פר"ק 10337-01-17 הראל אחזקות – מועדון הכדורגל הפועל תל-אביב בע"מ

לפני כב' הנשיא איתן אורנשטיין


בעניין
:
חוק החברות, התשנ"ט-1999

פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983

ובעניין
:
הראל אחזקות – מועדון הכדורגל הפעול תל-אביב בע"מ

הראל אחזקות קבוצת הנוער הפועל תל אביב בע"מ
המבקשות

ובעניין
:
1. עו"ד שאול קוטלר

2. רו"ח חן ברדיצ'ב

בתפקידם כנאמנים בהקפאת הליכים
הנאמנים

ובעניין
:
1. שרון ניסנוב

2. יצחק ניסנוב

3. זאב גרינברג

4. מאיר תושב


על-ידי ב"כ עו"ד אייל ירקוני
קבוצת ניסנוב

ובעניין
:
1. אבי עמרני

2. איסמעיל בדיר

3. מועאד בדיר


על-ידי ב"כ עו"ד רמי צובריקבוצת עמרני

ובעניין
:
כונס הנכסים הרשמי


על-ידי ב"כ עו"ד הירשנזון

הכנ"ר
פסק דין
והחלטה

כללי
מונחות לפניי מספר בקשות באשר להמשך הליכי חדלות הפירעון של החברות שבכותרת שהן הבעלים של מועדון הכדורגל הפועל תל אביב ושל מחלקת הנוער שלו. הגם שעסקינן בהליכים נפרדים שלא אוחדו, מטעמי נוחות ניתנת החלטה זו במאוחד בכל ההליכים שבכותרת, ואסתפק בהכרעה תמציתית לנוכח צוק העתים.

רקע
חברת "הראל אחזקות – מועדון הכדורגל הפועל תל אביב בע"מ" (להלן: "המועדון") היא בעלת זכויות הניהול של מועדון הכדורגל הפועל תל אביב. המועדון, שנוסד בשנת 1923, הינו אחד המועדונים הוותיקים בארץ וזכה בתארים רבים כמו גם נתמך בקבוצת אוהדים שמונה מאות אלפי אנשים. המועדון מפעיל מחלקות נוער ברחבי הארץ שבהן משחקים אלפי ילדים, ואלה מנוהלות על ידי חברת "הראל אחזקות קבוצת הנוער הפועל תל אביב בע"מ
" (להלן: "מועדון הנוער").

בשל קשיים כלכליים ומצוקה תזרימית הגיש המועדון בקשה למתן צו הקפאת הליכים. בבקשה נטען שחובות המועדון הם כ-100 מיליון ₪ ולפי הדוחות הכספיים של המועדון ליום 31.5.16 קיים גירעון של כ-98 מיליון ₪. ביום 12.12.16 ניתן על-ידי צו הקפאת הליכים מהטעמים שבהחלטה ולא אחזור על הדברים (להלן: "צו הקפאת ההליכים"). מיניתי את עו"ד שאול קוטלר
ורו"ח חן ברדיצ'ב
כנאמנים בהקפאת הליכים (להלן: "הנאמנים") ובין היתר הסמכתי אותם לפעול לגיבוש הסדר נושים ובחינת היתכנותו. בהמשך הוגשה על-ידי הנאמנים בקשה למתן צו הקפאת הליכים במעמד צד אחד
למועדון הנוער. נעתרתי לבקשה מטעמיה וביום 19.12.16 ניתן על ידי צו הקפאת הליכים למועדון הנוער וכמפורט בהחלטה (פר"ק 39651-12-16). מיניתי את עו"ד שאול קוטלר
ורו"ח חן ברדיצ'ב
כנאמנים גם למועדון הנוער לרבות לנוכח הזיקה שבין המועדון לבין מועדון הנוער. לאחר דיון במעמד הצדדים קבעתי כי צווי הקפאת ההליכים יעמדו בתוקפם עד ליום 11.1.17.

ביום 13.12.16 נעתרתי לבקשת הנאמנים לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת המועדון על ידי
משקיע, שכן לא ניתן היה להמשיך את הפעלת המועדון אלא בהפעלה גירעונית. הבקשה נתמכה בהסכמת הכנ"ר. אוסיף כי בהתאם לפרסומים שיזמו הנאמנים, המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 27.12.16.

דו"ח הנאמנים
ביום 27.12.16 הגישו הנאמנים דו"ח נוסף שלפיו עד למועד האחרון להגשת הצעות לא התקבלה כל הצעה לרכישה. עוד צוין כי בהעדר מקורות כספיים לתשלום ההוצאות השוטפות לפי תקציב ההפעלה המצומצם שהכינו הנאמנים. משכך החל מיום 5.1.17 תעבור הפעלת המועדון מהפעלה חיובית להפעלה גירעונית ומשכך לא יהיה מנוס אלא לנקוט הליך פירוק ולהביא את הליך הסדר הנושים לידי סיום בהעדר תחולת לגיבוש הסדר. הנאמנים הוסיפו והתייחסו לאופן העברת שחקנים ככל שיגיע המועדון לפירוק והצדדים יידרשו לכך.
נוכח ממצאי הדו"ח נעתרתי לבקשת הנאמנים וקבעתי דיון במעמד הצדדים ליום 4.1.17.

בחצות הלילה שלפני הדיון האמור הגישו הנאמנים דו"ח נוסף (להלן: "דו"ח הנאמנים"), שלישי במספר, שבגדרו עתרו הנאמנים לאשר הצעה לרכישת פעילות המועדון ופעילות מועדון הנוער על-ידי קבוצת משקיעים שתכונה בשם "קבוצת ניסנוב" שמורכבת מ-4 יחידים: שרון ניסנוב
, יצחק ניסנוב
, זאב גרינברג, ומאיר תושב בין בעצמם ובין באמצעות תאגיד שבבעלותם (להלן: "קבוצת ניסנוב"). הנאמנים ציינו כי לעמדתם הצעה זו עדיפה על פני הצעה נוספת שהוגשה על ידי קבוצת מציעים אחרת (להלן: "קבוצת עמרני").

במסגרת הדו"ח הדגישו הנאמנים כי הקושי במציאת רוכש למועדון שנעוץ בעיקרו בהיקף החובות שיש למועדון כתוצאה מפסקי דין ופסקי בוררות שניתנו כנגדו בטריבונלים שונים בחו"ל, לרבות מוסדות פיפ"א ובית הדין העליון שבלוזן בשוויץ (
cass
) כמו גם תביעות בחו"ל, אשר מוערכים על ידם בסך של כ-30 מיליון ₪ (להלן: "פסקי החוץ").

לצד האמור הנאמנים ביקשו שתינתן להם שהות להגשת בקשת פירוק אם הצעות הרכישה לא תאושרנה, כאשר בתקופת הביניים יופעל המועדון בהפעלה גירעונית.

דיון במעמד הצדדים
ביום 4.1.17 התקיים דיון במעמד הצדדים שבפתחו סקר עו"ד קוטלר את עיקרי הדו"ח וכמפורט בדבריו בפרוטוקול. הנאמנים הדגישו כי המכר המבוקש של פעילות המועדונים לקבוצת ניסנוב יכול להיות מאושר רק בהליך של פירוק וממילא אין טעם בכינוס אסיפות נושים מכיוון שאין היתכנות להסדר נושים מבחינה משפטית וכלכלית.

עו"ד ירקוני, ב"כ קבוצת ניסנוב, הודיע על נכונות מרשיו לעמוד בהצעה שהוגשה על ידם, קרי, רכישת פעילות המועדון ומועדון הנוער באופן מידי והפעלתם בהתאם להצעה שצורפה כנספח 1 לדו"ח הנאמנים. לצד זאת הובהרו מספר תנאים וכמפורט בדברי באי כוח הצדדים בפרוטוקול.

אציין שבין הצדדים התגלעה מחלוקת באשר לסוגיית הפחתת הנקודות שאליה התייחסתי בהחלטות קודמות, שכן בתחילה התנתה קבוצת ניסנוב את הצעתה בביטול הפחתת הנקודות. לאחר שהצדדים טענו לעניין זה ולאחר שנערכה הפסקה על מנת שהצדדים יבואו בדברים באופן בלתי אמצעי, לא עמדה קבוצת ניסנוב על תנאי זה ומשכך לא ראיתי להרחיב מעבר לדרוש להכרעה דנן. יודגש שקבוצת ניסנוב שמרה על זכותה לעתור בעניין זה לפני מוסדות השיפוט של ההתאחדות לכדורגל בישראל (להלן: "ההתאחדות").

עו"ד רוזן, ב"כ עובדים ושחקנים במועדון, סבר בתחילה כי קיימת בעייתיות במנגנון הקיים בהצעת קבוצת ניסנוב בסוגיית המשך העסקת השחקנים. לאחר שהובהר כי קבוצת ניסנוב מתחייבת להשאיר את מירב השחקנים ותפעל גם בהקשר זה בהתאם להצעה ולפי הוראות תקנון ההתאחדות, לא הסתייג עו"ד רוזן מהמכירה לקבוצת ניסנוב.

עו"ד צוברי, ב"כ קבוצת עמרני, טען כי הצעת מרשתו עדיפה או למצער אינה נחותה מזו של קבוצת ניסנוב וכאמור בדבריו בפרוטוקול.

עו"ד דרדיק, ב"כ נושה המחזיק פסק בוררות של בית הדין לבוררות של פיפ"א, טען כי הצעת קבוצת ניסנוב אינה כוללת בטוחות מספקות לחשיפה של תשלום פסקי החוץ לאור הערת בית המשפט לא עמד על הסתייגותו.

ב"כ הכנ"ר הבהיר שאמנם דרך המלך היא עריכת התמחרות למכירת הפעילות אך נוכח סד הזמנים תמך בבקשת הנאמנים להורות על מכירת הפעילות לקבוצת ניסנוב במסגרת הליך פירוק.

סמוך לאחר הדיון הגישו הנאמנים שתי בקשות פירוק ובצדן בקשות למינוי מפרק זמני למועדון ולמועדון הנוער (פר"ק 10337-01-17 ופר"ק 10269-01-17,בהתאמה).

דיון והכרעה
בפתח ההכרעה אציין שיש לראות את פרוטוקול הדיון שהתקיים בתיקי הקפאת ההליכים גם כפרוטוקול בתיקי הפירוק בהינתן שבמסגרת הדיון נתנו הצדדים דעתם להליכי הפירוק ומכירת פעילות המועודונים. הדבר אף צוין בהחלטה שניתנה בתם הדיון.

מספר שאלות דרושות להכרעה: (א) מהו גורל תיק הסדר הנושים של המועדון ומועדון הנוער; (ב) האם יש להיעתר לבקשה למינוי מפרק זמני למועדון ולמועדון הנוער; (ג) האם יש לאשר את מכר פעילות המועדון ומועדון הנוער לקבוצת ניסנוב כהמלצת הנאמנים.

אקדים מאוחר למוקדם ואציין שנתתי דעתי למכלול הטענות ויישמתי את ההלכה הפסוקה והגעתי למסקנות הבאות: אין מקום להליך הסדר נושים; יש להורות על מתן צו פירוק זמני לאלתר; יש לאשר את המכירה לקבוצת ניסנוב.

נוכח סד הזמנים אסתפק בהכרעה תמציתית:

תיקי הסדר הנושים:

סעיף 350יד לחוק החברות, התשנ"ט-1999 קובע כי בית המשפט רשאי להורות על הפסקת הליכי הבראה אם מצא כי אין היתכנות לגיבוש הסדר נושים. באשר ליישום סעיף זה והשיקולים הרלוונטיים התייחסתי בפר"ק 59196-02-16 אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי
, בפסקה 8 (פורסם בנבו, 5.4.16), באומרי:
"הליך הבראה נבדל מפירוק בכך שבראשון אין מימוש גרידא של נכסים אלא נעשה הליך של רה-ארגון בחברה תוך החלפת זכויות קודמות בזכויות חדשות והתאמה של הצרכים למצב החדש [...] הליך הבראה כרוך גם מטבע הדברים בעלויות שלרוב אינן קיימות בפירוק כגון הוצאות הפעלה, כאשר גורם הזמן הוא קריטי, שכן במהלך התקופה עלול להיגרם נזק בלתי הפיך לרבות אובדן הזדמנויות למימוש נכסים, יצירת עלויות נוספות ועוד. תנאי הכרחי להיעתר לבקשה להקפאת הליכים הוא היתכנותה של תכנית הבראה וסיכוי אישורה על ידי הנושים. בצד זאת יש להידרש לעניינים הבאים: האם מדובר בחברה בעלת פעילות שניתן במסגרת הליך ההבראה להמשיכה גם אם הפעילות תצומצם, בהדל מחברת אחזקות; מספר העובדים ושמירה על המשך העסקתם והעדר פגיעה בזכויותיהם; האם ההסדר הצפוי ישיא את נכסי החברה לעומת חלופת פירוק; הפער בהשאת התמורה הצפויה בין ההליכים".

(ההדגשות אינן במקור – א.א.)

ביישום האמור על ענייננו המסקנה היא שאין מקום להמשך הקפאת ההליכים ואסביר; מדוחות הנאמנים וכעולה מדבריהם, לא הוגשה כל הצעת הסדר חרף כל הנסיונות והמאמצים המרובים של הנאמנים. משכך ובהיעדר כל הצעה, אין תוחלת להסדר נושים וכאמור בדברי הנאמנים ולכן יש להורות על סגירת תיקי הסדר הנושים של המועדון ומועדון הנוער שבכותרת (פר"ק 12103-12-16 ופר"ק 39651-12-16, בהתאמה).צו פירוק זמני:

סעיף 300(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 קובע כי בית המשפט רשאי למנות מפרק זמני לחברה במסגרת תיק הפירוק. ההלכה הפסוקה בהקשר זה קובעת כי הדיון בבקשה למינוי מפרק זמני נעשית במסגרת דיונית של סעד זמני. משכך, יש לבחון קיומם של שני תנאים: האחד, סיכויי ההליך העיקרי, והשני, מאזן הנוחות (ראה: רע"א 5778/14 חיים נתנאל בע"מ נ' הכונס הרשמי, בפסקאות 10-9 (פורסם בנבו, 13.10.14)). בין שני אלה קיימת מקבילית כוחות, דהיינו, ככל שסיכויי ההליך העיקרי גבוהים יותר, יוקל הנטל הראייתי בבקשה למינוי מפרק זמני, ולהיפך (וראה: רע"א 4035/12 דיגל השקעות ואחזקות בע"מ נ' הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ (פורסם בנבו, 11.6.12)).

אין חולק שהחברה חייבת לנושיה כ- 100 מיליון ₪ ולא יהיה בנכסיה כדי לפרוע את החובות האמורים, ולמצער מרביתם. בהיעדר חלופה של הסדר נושים, אזי לפנינו חברה חדלת פירעון שדינה פירוק.

התקיימו במקרה דנן אותן הנסיבות המיוחדות שבעטיין מורה בית המשפט על פירוק זמני של חברה וכקבוע בסעיף 300ב' לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983. לעניין זה יש צורך במינוי בעלי תפקיד שימשיכו את ניהול החברה והסדרת מכירת נכסיה באופן שימזער את הנזקים שיגרמו לנושים. בהיעדר צו פירוק זמני ומינוי בעלי תפקיד קיים חשש ממשי לפגיעה במועדונים שהינם הנכס העיקרי של החברות ובאופן שייגרם נזק ללא תקנה.

על-כן אני נעתר לבקשה לצו פירוק זמני וממנה את עו"ד שאול קוטלר
ואת רו"ח חן ברדיצ'ב
כמפרקים זמניים לחברות שבכותרת.

סמכויותיהם של המפרקים הזמניים לתפוס את נכסי החברות, לנהלן ולשומרן.

דו"ח ראשון יוגש עד ליום 1.2.17.

מכירת פעילות המועדונים:
כאמור, הוגשו לנאמנים שתי הצעות לרכישת פעילות המועדונים, האחת של קבוצת ניסנוב והשניה של קבוצת עמרני. הנאמנים המליצו לפני בית המשפט לאשר כעיקרון את מכירת פעילות החברות במועדונים שכן אחרת ייגרם נזק בלתי הפיך בהינתן שהחברות לא תוכלנה להמשיך ולהפעיל את עסקיהן והמועדונים צפויים לסנקציות חמורות וכקבוע בין היתר בתקנון ההתאחדות. בגדר אלה: הפחתת נקודות, הורדת ליגה ועוד. עמדת הנאמנים לא נסתרה והיא גם נתמכת על-ידי הכנ"ר וכאמור בדברי בא כוחו בדיון.

שוכנעתי שאכן קיימת בהילות לדון ולהכריע בבקשת המכירה של זכויות החברות במועדונים, שכן אחרת ייגרם נזק לאו בר תקנה. אין בקופת החברות באמצעות בעלי התפקיד כספים להמשיך את פעילות החברות ורק מכירת הזכויות תשמר את מועדוני הכדורגל, הן של קבוצת הבוגרים והן של קבוצת הנוער.

בחנתי את ההצעות שעל הפרק וזאת גם לאור ההבהרות וההסכמות שניתנו במהלך הדיון וכעולה מדברי באי-כח הצדדים. לעניין זה אדגיש שקבוצת ניסנוב אינה עומדת כאמור על התנאי המתלה להצעתה בדבר אי הפחתת הנקודות, הגם שהיא שומרת על זכויותיה לנקוט הליכים בהקשר זה לפני מוסדות השיפוט של ההתאחדות וכקבוע בתקנונים, והכל לפי דין, ויפה עשתה. עוד אציין שהובהר שקבוצת ניסנוב תמשיך בהפעלת המועדונים, לרבות העסקת השחקנים והכל בהתאם למתווים שקבועים בהצעה ובגדר זאת גם האמור בסעיף 4א' לגבי המשך העסקת השחקנים.

מקבל אני את המלצת הנאמנים באשר לעדיפות של הצעת קבוצת ניסנוב על פני זו של קבוצת עמרני, וזאת על יסוד מספר יתרונות שבהצעה הראשונה על פני ההצעה השניה ואפרט:

קבוצת ניסנוב הפקידה סך של 1 מיליון ₪ להבטחת ביצוע התחייבויותיה ואילו קבוצת עמרני לא הפקידה כל סכום שהוא להבטחת ביצוע הצעתה.

קבוצת עמרני ביקשה שהות לבחון את ההתחייבויות שהיא אמורה ליטול על עצמה וכאמור בסעיף 3ה' להצעה שלפיה, ותוך שהיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההצעה בתוך 15 יום מיום מתן הודעה בכתב לנאמנים לאחר הבדיקות שתבצע. לעומת זאת, הצעת קבוצת ניסנוב אינה מאפשרת למציעה לחזור בה מהצעתה.

קבוצת ניסנוב לקחה על עצמה כאמור את הטיפול והאחריות בנוגע לפסקי הדין והתביעות בחו"ל, ואילו בהצעת קבוצת עמרני האחריות לחובות והדרישות בגין תביעות חו"ל תחול על קופת הפירוק וכאמור בסעיף 3ז' להצעת קבוצת ניסנוב. עניין זה הינו מהותי ביותר שכן משקף נטילת התחייבות אפשרית בעשרות מיליוני שקלים.

קבוצת ניסנוב תפעיל את המועדונים לאלתר בהבדל מקבוצת עמרני, שההפעלה על ידה אינה מיידית.

כל השיקולים האמורים מטים את הכף לקבלת הצעת קבוצת ניסנוב על פני הצעת קבוצת עמרני.

סוף דבר

על יסוד כל האמור אני מורה כדלקמן:

1.
ניתן בזה פסק הדין המורה על ביטול הליכי הסדרי הנושים של המועדונים (תיק פר"ק 12103-12-16 ותיק פר"ק 39651-12-16). המזכירות תואיל לסגור תיקים אלה ולבטל את הדיון שנקבע ליום 11.1.17.

2.
אני מורה על ביטול צו המניעה הארעי שניתן על-ידי ביום 12.12.16 לעניין הפחתת הנקודות, אולם ביטול הצו ייכנס לתוקף ביום 9.1.17 על מנת לאפשר בידי קבוצת ניסנוב סיפק להגשת בקשה בעניין זה למוסדות השיפוט של ההתאחדות. אין בהחלטה זו כדי לקבוע מסמרות לגוף הטענות.

3.
אין מנוס אלא ליתן צו פירוק זמני למועדון ולמועדון הנוער. אני ממנה את עו"ד שאול קוטלר
ורו"ח חן ברדיצ'ב
כמפרקים זמניים. המינוי מותנה בהפקדת התחייבות עצמית בסך 150,000 ₪ על ידי כל אחד מהמפרקים הזמניים ובכל אחד משני התיקים.

4.
כל ההליכים כנגד המועדונים מעוכבים ואין לפתוח בהליכים נגד המועדונים, זאת למעט תביעות חו"ל כהגדרתן לעיל שלגביהן יחולו ההסדרים כמפורט בהצעה ובהחלטה.

5.
המזכירות תקבע את תיקי הפירוק לדיון לפי היומן.

6.
אני מאשר לנאמנים למכור לקבוצת ניסנוב את פעילות המועדונים בהתאם להצעה שהוגשה על-ידה ולהבהרות שניתנו בדיון וכאמור בפרוטוקול ובהחלטה דלעיל. בתקופת הביניים, קרי, ממועד החלטה זו ועד לקבלת האישורים הדרושים על-ידי ההתאחדות, יפעלו הצדדים בהתאם למנגנון שהוסכם בדיון, וכאמור בדברי עו"ד קוטלר סמוך לאחר ההפסקה. מצופה שכלל הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה על-מנת לבצע את העברה הדרושה של הזכויות במועדונים לקבוצה הרוכשת בהקדם.

בשולי הדברים
יש לשבח את כל הנוגעים בדבר ובין אלה: השחקנים; הספקים; העובדים; ונושים נוספים כמו גם אוהדי הקבוצה שאיפשרו את המהלכים להותרת פעילות המועדונים. כן יש לשבח את הנאמנים עבור עבודתם המאומצת ועם מי שלא נזכר שמו, עמו הסליחה.

המזכירות תסרוק את ההחלטה בכל התיקים שבכותרת תודיע לצדדים טלפונית ותשגר בפקס את ההחלטה לצדדים בדחיפות.

ניתנה היום, ו' טבת תשע"ז, 04 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


פרק בית משפט מחוזי 12103-12/16 הראל אחזקות – מועדון הכדורגל הפעול תל-אביב בע"מ, הראל אחזקות קבוצת הנוער הפועל תל אביב בע"מ נ' שרון ניסנוב, יצחק ניסנוב, זאב גרינברג ואח', כונס הנכסים הרשמי (פורסם ב-ֽ 04/01/2017)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן