או.בי.וואי לייף סטייל בע"מ - כונס הנכסים הרשמי

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
או.בי.וואי לייף סטייל בע"מ כונס הנכסים הרשמי
 
או.בי.וואי לייף סטייל בע"מ - כונס הנכסים הרשמי
תיקים נוספים על או.בי.וואי לייף סטייל בע"מ | תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי

1222341
12554-11/16 פרק     22/01/2017
פרק 12554-11/16 או.בי.וואי לייף סטייל בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפופר"ק 12554-11-16 אוגנר נ' או.בי.וואי. לייף סטייל בע"מ ואח'


לפני כב' הנשיא איתן אורנשטיין

בעניין:

חוק החברות, התשנ"ט – 1999
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג – 1983

ובעניין:

או.בי.וואי לייף סטייל בע"מ

החברה
ובעניין:

אלעד אונגר

המבקש
ובעניין:

כונס הנכסים הרשמי

הכנ"ר


פסק דין

ביום 15.1.17 התקיים דיון במעמד הצדדים בבקשת הפירוק. לא היתה התנגדות של החברה הגם שנעשתה המצאה. עם זאת והואיל והבקשה לא היתה מפורטת ולא נתמכה באסמכתאות, הוריתי לבאת-כוח המבקש, הוא עובד החברה, להגיש תצהיר מפורט מגובה באסמכתאות. תצהיר כאמור הוגש וממנו עולה קיום חוב למבקש.

בנסיבות אלה קמו התנאים להיעתר לבקשה.

משכך:

על פי הבקשה שהוגשה לבית משפט זה, ולאחר שהודעה על דבר בקשת הפירוק פורסמה כדין והומצאה תעודה מאת הרשם לפי תקנה 7 לתקנות החברות (פירוק) התשמ"ז-1987, ולאחר שלא הוגשה כל התנגדות לבקשה, ניתן בזה צו פירוק לפיו:

1.

החברה הנ"ל תפורק בידי בית משפט על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ופקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג-1983.

2.
כונס הנכסים הרשמי
בתל אביב ידאג לכינוס אסיפות נושים לעניין החברה שבפירוק.

3.
כונס הנכסים הרשמי
בתל אביב יהיה המפרק הזמני של החברה, וזאת עד להכרעת אסיפת הנושים לזהותו של המפרק הקבוע.

4.
נושאי המשרה בחברה יתייצבו מיד עם קבלת צו הפירוק במשרד הכונס הרשמי בתל-אביב, וזאת כדי למסור כל מידע שיידרש בנוגע לעסקי החברה. כן, יתייצבו המנהלים לחקירה במשרדי הכנ"ר בכל עת, לפי דרישתו.

5.
עו"ד אורן הראל מתמנה כמנהל מיוחד לבדיקת תביעות החוב וקופות הגמל של העובדים ויפקיד התחייבות עצמית ע"ס 15,000 ₪.
אני מסמיך את המנהל המיוחד למלא ולחתום על כל מסמך הדרוש למיצוי זכויות העובדים בגין עבודתם בחברה.

6.

המנהל המיוחד יגיש דו"ח על בדיקת תביעות החוב והשלמת מלאכתה תוך 11 חודשים מהיום. העתק הדו"ח יוגש על-ידה לכנ"ר.

7.
המזכירות תקבע את התיק לדיון חיסול החברה לעוד שנה.


ניתנה היום, כ"ד טבת תשע"ז, 22 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ המבקש, לכנ"ר וכן למנהל המיוחד.


פרק בית משפט מחוזי 12554-11/16 או.בי.וואי לייף סטייל בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם ב-ֽ 22/01/2017)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן