עבד יאסין - מדגרת משמר העמק - קיבוץ משמר העמק

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עבד יאסין מדגרת משמר העמק - קיבוץ משמר העמק
 
עבד יאסין - מדגרת משמר העמק - קיבוץ משמר העמק
תיקים נוספים על עבד יאסין | תיקים נוספים על מדגרת משמר העמק - קיבוץ משמר העמק

45316-11/16 א     08/02/2017
א 45316-11/16 עבד יאסין נ' מדגרת משמר העמק - קיבוץ משמר העמק
בית משפט השלום בחיפה


ת"א 45316-11-16 יאסין נ' קיבוץ משמר העמק
תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

בפני

כבוד השופטת
סיגלית גץ-אופיר


תובעים

עבד יאסין


נגד


נתבעים

מדגרת משמר העמק - קיבוץ משמר העמקהחלטה


נ
יתן צו גילוי ועיון מסמכים הדדי (למעט מסמכים שנטען לגביהם חסיון בתצהיר הגילוי) כל זאת לביצוע תוך 60 יום מהיום.
אם בדעת מי מהצדדים להגיש שאלון יעשה כך בתוך 30 יום מהיום .
אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר ובהעדר החלטה אחרת על המצהירים להופיע בביהמ"ש במועד שיקבע להוכחות.
א.
סדר הגשת התצהירים הוא כמפורט להלן:

התובע יגיש תצהירי עדיו תוך 90 יום מהיום.

הנתבע יגיש תצהירי עדיו תוך 30 יום לאחר מכן.


ככל שלתצהירים יצורפו למעלה משני נספחים, יש להגיש במועד הגשת התצהירים לתיק הנייר בבית המשפט, עותר כרוך ומסומן ב"דגלונים" המאפשר התמצאות יעילה בנספחי התצהיר

ב.
לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק, וכל חוות דעת של מומחה בעניינים שאינם עניין שברפואה, שבכוונת מי מהצדדים להסתמך עליה להוכחת טענותיו.

ג.
אם מבקש בעל דין לזמן למועד שמיעת ההוכחות עדים נוספים שאינם בשליטתו, ידאג לצרף לתצהיריו את רשימת העדים, תוכן עדותם וכן יפרט מדוע לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם.
כל בקשה להזמנת עדים תוגש במועד שנקבע להגשת התצהירים והעתקה יומצא ישירות לצד שכנגד.
עדים לגביהם לא יקוימו תנאים אלו, עדותם לא תשמע אלא אם אשתכנע כי נסיבות מיוחדות מנעו קיומם.

ד.
שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהן מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.

ה.
כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים ישירות לבעל הדין האחר.

ו.
צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה שנקבעה לקדם משפט.

לא תשמע טענה באשר להצהרות ומסמכים שנכללו בתצהירי הצד שכנגד בפתח ישיבת ההוכחות!.

4.
נקבע לקדם משפט ליום 26.9.2017 בשעה 08:30 .


התיק יובא לעיוני ביום 17.5.2017 על מנת לוודא הגשת תצהירי התובע..ניתנה היום, י"ב שבט תשע"ז, 08 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


א בית משפט שלום 45316-11/16 עבד יאסין נ' מדגרת משמר העמק - קיבוץ משמר העמק (פורסם ב-ֽ 08/02/2017)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן