חג' יחיא עבד אל גבאר - א.ח.מור אחזקות 1992 בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חג' יחיא עבד אל גבאר א.ח.מור אחזקות 1992 בע"מ
 
חג' יחיא עבד אל גבאר - א.ח.מור אחזקות 1992 בע"מ
תיקים נוספים על חג' יחיא עבד אל גבאר | תיקים נוספים על א.ח.מור אחזקות 1992 בע"מ

10084
6050/01 א     01/03/2002
א 6050/01 חג' יחיא עבד אל גבאר נ' א.ח.מור אחזקות 1992 בע"מ
1
בתי המשפט
א 006050/01
בית משפט השלום ראשון לציון
01/03/2002
תאריך:
כבוד השופט איתן אורנשטיין

בפני
:

חג' יחיא עבד אל גבאר

בעניין:
התובע
עו"ד רז יעקב

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
א.ח.מור אחזקות 1992 בע"מ
הנתבעת
עו"ד טננבלט שמעון

ע"י ב"כ עו"ד
פסק דין
התובע הגיש בקשה לביצוע ארבעה שיקים נגד הנתבעת בלשכת ההוצאה לפועל בת ים, תיק מספר 1802111015. בהסכמת הצדדים ניתנה ביום 22.10.01 החלטה המתירה לנתבעת רשות להתגונן.
הצדדים קיבלו את הצעת בית המשפט בישיבה מיום 1.1.02 ולפיה תוצאת התיק תוכרע על פי תוצאות בדיקת הפוליגרף שיעבור התובע, כאשר לגירסתו הוא שילם עבור השיקים נשוא התובענה את תמורתם בהפחתת 3% ומבלי שידע שיש פגם בעיסקת היסוד כפי שטוענת הנתבעת.
בהתאם להסכמת הצדדים החלטתי כי על התובע להיבדק במכונת אמת, לשם אימות גירסתו וכאמור לפיה שילם עבור השטרות בהפחתת 3%, בתום לב מבלי שידע על הפגם בעיסקת היסוד.
מכון הפוליגרף מסר את חוות דעתו ביום 6/1/02, ומסתבר מחוות הדעת כי בשיחת הבהרה שנערכה לפני הבדיקה מסר התובע כי קיבל 4 שיקים ע"ס כ- 40,000 ₪ וכי הוא יקבל 3% תמורת השיקים הנ"ל. עוד אמר כי לא נאמר לו דבר בגין פגם בעסקת היסוד נשוא השיקים. במהלך הבדיקה הוצגו לתובע שאלות לגבי ידיעתו על פגם בעסקת היסוד בגין השיקים ועל כך השיב בשלילה. ממצאי הבדיקה קובעים כי התובע אמר אמת לגבי השאלות ובהסתייגות המפורטת בחוות הדעת.

בדיון מיום 12.2.02 טען ב"כ הנתבעת כי התובע לא נשאל על כל סכום ארבעת השיקים, נשוא התובענה, ע"ס כולל של 74,000 ₪ אלא נשאל לגבי ארבעה שיקים ע"ס של 40,000 ש"ח. לפיכך, טען ב"כ הנתבעת כי יש לבצע בדיקה במכונת אמת לגבי כל השיקים ולא רק לגבי השיק לגביו נשאל התובע.
בהחלטה מיום 12.2.02 נעתרתי לבקשת ב"כ הנתבעת וקבעתי כי התובע ישלים את הבדיקה, היינו לגבי ארבעת השיקים וכאמור בהחלטה מאותו יום.

התובע נבדק שוב במכון הפוליגרף, כאשר הובהר שמדובר בארבעה שיקים.

מימצאי הבדיקה שוב מצביעים על אמירת אמת.

לאור תוצאת הבדיקה הנוספת עתר ב"כ התובע למתן

פסק דין
.
ב"כ הנתבעות מתנגד מהטעם שבתוצאות הבדיקות נאמר:"הבדיקה עומדת במרבית הקריטריונים שמציבה תיאורית ושיטת הפוליגרף" ומכאן שתוצאות הבדיקות הינן מסויגות ואינן מכריעות. כן נטען כי הבודק התעלם מההסכמה הדיונית לפיה שילם התובע עבור השטרות את מלוא התמורה בהפחתה של 3%. לחילופין, מבוקש לא לחייב את הנתבעת בהוצאות.

אין בידי לקבל טענות ב"כ הנתבעת.
ראשית, כעולה מהפרוטוקולים וההחלטות שניתנו בעניין, השאלות שהוצגו לתובע הן לפי הגירסה שמסר והן עונות להסדר הדיוני שהוסכם, לא כל שכן הבדיקה הנוספת השלימה את שהוחסר בראשונה.
זאת ועוד השאלה הראשונה עליה נשאל התובע בבדיקה הנוספת הינה בהתאם להסכמה הדיונית בניגוד לנטען על ידי ב"כ הנתבעת, שכן השאלה שנשאל התובע היתה: "האם באמת שילמת עבור ארבעת השיקים 74,000 ₪ פחות 3%? והתשובה "כן". השאלה תואמת לדעתי את המוסכם.

באשר להסתיגות מכון הפוליגרף במימצאים, המדובר בהסתיגות מקובלת, שאין בה לקעקע את מימצאי הבדיקה. בנוסף, היה ידוע לצדדים מראש דבר מחלת הפארקינסון בה לוקה התובע, דבר שנאמר במפורש בפרוטקול ובהחלטה, טרם המנוי. ייתכן והבודק מצא לנכון להסתייג לנוכח המחלה, אך התוצאות לפיהן גירסת התובע אמת היא, אינה מוטלת בספק.

המדובר בעינייננו בהסכמה לפיה התובע יבדק במכונת אמת על גירסתו, הגירסה אומתה במכונת הפוליגרף ויש לכבד את ההסדר אליו הגיעו הצדדים.
בהקשר זה ראה את שנקבע בהלכה הדנה בקבילות ממצאי מכונת אמת, ע"א 61/84 יוסף ביאזי נ' אברהם לוי, פד"י מב 1 446
".. ואשר-על-כן, כאשר בעלי הדין הסכימו ביניהם על דרך סיום הסכסוך, שוב אין בירור האמת משמש מטרה כלשהי מבחינת ההליך השיפוטי, ובוודאי אין במניעת בירור האמת משום פגיעה בתקנת הציבור. היפוכו של דבר; משבאו בעלי הדין על הסכם ביניהם לפתרון הסכסוך, אשר
הבינו את משמעותו, וההסכם אושר וניתן לו תוקף של פסק-דין, הבקשה לביטולו של הסכם זה, על סמך טענה של רצון לבירור האמת על-פי מסמך שבידיהם - שדרך אגב היה ידוע להם לפני עריכת ההסכם - בקשה זו היא הפוגעת בתקנת הציבור של כיבוד הסכמים ושל סיום וסוף להליכים."
עם זאת סבורני כי יש להתחשב בעניין ההוצאות בעניין הסכמת הנתבעת לליך בדרך המקוצרת של בדיקת גירסת התובע וכן בכך שהופקדה ערבות בנאית להבטחת התביעה.

סוף דבר, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל מספר 1802111015 כערכו להיום וכן בהוצאות ששילם התובע למכון הפוליגרף ובנוסף בשכ"ט עו"ד בהליך שבפני
בסך 2,000 ₪ בצירוף מעמ וזאת מבלי לגרוע מהסכום שנקבע בהחלטת כבוד הרשמת מיום 22.10.01.

ניתן היום י"ז באדר, תשס"ב (1 במרץ 2002) בהעדר הצדדים.
המזכירות תואיל לשלוח את פסק הדין לצדדים.
איתן אורנשטיין
, שופט
א בית משפט שלום 6050/01 חג' יחיא עבד אל גבאר נ' א.ח.מור אחזקות 1992 בע"מ (פורסם ב-ֽ 01/03/2002)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן