קינג קליניק בע"מ - בנק מרכנתיל דיסקונט שפרעם

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
קינג קליניק בע"מ בנק מרכנתיל דיסקונט שפרעם
 
קינג קליניק בע"מ - בנק מרכנתיל דיסקונט שפרעם59342-03/17 עשא     27/03/2017תיקים נוספים על קינג קליניק בע"מ
תיקים נוספים על בנק מרכנתיל דיסקונט שפרעם
עשא 59342-03/17 קינג קליניק בע"מ נ' בנק מרכנתיל דיסקונט שפרעם
בית משפט השלום בקריות


עש"א 59342-03-17 קינג קליניק בע"מ
נ' בנק מרכנתיל דיסקונט שפרעם
17620
תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

בפני

כבוד השופטת
אלואז זערורה-עבדאלחלים


מבקשת
/מערערת

קינג קליניק בע"מ


נגד


משיב

בנק מרכנתיל דיסקונט שפרעם
17620החלטה


1.
בהתאם לסמכותי עפ"י סעיף 10א' לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א–1981, אני מורה על עיכוב זמני של תחילת ההגבלה בחשבון המבקשת אצל המשיב ומספרו 57944.

2.
צו זה יעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת.

3.
המבקשת תמציא למשיב, במסירה אישית, תוך 48 שעות מקבלת צו זה, את המסמכים דלהלן:-
א.
העתק הבקשה
העיקרית והעתק הבקשה למתן צו זמני בתיק זה.
ב.
העתק מהחלטה זו.

4.
היה וירצה המשיב לעתור לביטול הצו הזמני יגיש בקשה מתאימה תוך 30 ימים מהיום.

5.
המשיב יגיש לבית המשפט את תשובתו לבקשה העיקרית, תוך 45 יום מהיום בו יקבל את הבקשה העיקרית, וימציא למבקשת ישירות עותק ממנה. ככל שלא תוגש תשובת המשיב במועד כאמור לעיל, תהיה
המבקשת זכאית להגיש בקשה למתן

פסק דין
, בכפוף להוכחת אישור מסירה.6.
מובהר למבקשת, כי צו זה הוא זמני בלבד, ואין בו כדי להכשיר משיכת שיקים ממועד הוצאת הצו מחשבונה, מבלי שיהיה בחשבונה כיסוי מספיק לכיבוד שיקים אלה. אין בצו זה כדי לחייב את הבנק להמשיך ולכבד שיקים, אשר יימשכו מחשבונה, מבלי שתהיה בחשבון יתרה מספקת.

7.
פגרת פסח במניין הימים.

8.
התיק יובא לעיוני ביום 30.4.17
לקביעת מועד דיון בבקשה.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט אדר תשע"ז, 27 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


עשא בית משפט שלום 59342-03/17 קינג קליניק בע"מ נ' בנק מרכנתיל דיסקונט שפרעם (פורסם ב-ֽ 27/03/2017)תיקים נוספים על קינג קליניק בע"מ
תיקים נוספים על בנק מרכנתיל דיסקונט שפרעם
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט