נעים אורן - הועדה המקומית לתכנון ובניה במגדל העמק ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
נעים אורן הועדה המקומית לתכנון ובניה במגדל העמק
 
נעים אורן - הועדה המקומית לתכנון ובניה במגדל העמק ואח'
תיקים נוספים על נעים אורן | תיקים נוספים על הועדה המקומית לתכנון ובניה במגדל העמק ואח'

301/97 א     27/12/1998
א 301/97 נעים אורן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה במגדל העמק ואח'

בבית המשפט המחוזי בנצרת תיק בש"א: 1868/98
תיק אזרחי: 301/97

בפני
: כבוד השופט האשם חטיב


בענין: נעים אורן

ה מ ב ק ש

- נ ג ד -

)1הועדה המקומית לתכנון ובניה במגדל העמק
)2עמידר החברה הלאומית לשכון בע"מ
)3עמיגור ניהול נכסים בע"מ
)4מינהל מקרקעי ישראל מחוז צפון

תאריך הישיבה: ( 27/12/98ט' בטבת תשנ"ט)
נוכחים: עו"ד דניאל כפיר
ב"כ המבקש.
עו"ד לוריה
ב"כ המשיבה מס' 1וגם על דעת המשיבה מס' .3
כמו כן מופיעה עו"ד יעקובס מפרקליטות מחוז הצפון.
אין הופעה מטעם המשיבים 2ו- .4

עו"ד כפיר: אני מגיש תמצית של חשבון בנק של המבקש וכן אישור על תשלום גימלת
זיקנה לאשתו של המבקש. והודעה על הטלת עיקול על כספי המבקש בבנק עד לסך של
-. 250,000ש"ל לערך מכל אלו עולה תמונה של חוסר יכולת של המבקש לשלם את אגרת
המשפט.
עו"ד יעקובס: אני חוזרת על התגובה שלנו בכתב.

עו"ד לוריה
: ביום 15לנובמבר דחתה השופטת דנון את בקשת המבקש לפטור מתשלום
אגרה וזאת בהחלטה מיום 15/11/98ולכן הסעד שבפני
חברי היה הגשת ערעור או בקשה
לבטל את ההחלטה שניתנה בהעדר כל עוד ולא בוטלה החלטה זו אין מקום לבקשה
נוספת.

בשלב זה עו"ד יעקבוס ביקשה להשתחרר מהמשך הופעה עקב מחויבות להופיע בהרכב אחר
ובית המשפט שיחרר אותה.

עו"ד כפיר: עפ"י ההלכה החלטה מהווה מעשה בית דין רק אם יתקיים דיון לגופו.
אני מפנה לזוסמן מהדורה שביעית עמוד 410 - 409וגם ערעור אזרחי 50/89ניתן
נגד אילטא פד"י מה ( )4עמוד .18

לטענתי כבוד השופטת דנון שהשתמשה במילה דחייה אולם בפועל מדובר במחיקה של
הבקשה. ומחיקה אינה מונעת הגשת בקשה נוספת באותו עניין. לא היה דיון לגופו של
עניין בבקשת המבקש לדחיית אגרה.

עו"ד לוריה
: החלטתת כבוד השופטת דנון הינה החלטה אחרת שדחתה את הבקשה לפטור
ולכן הדרך היחידה הינה בקשת רשות ערעור.
לגופו של עניין אנו טוענים כי אין עילת תביעה בכלל. אולם גם אם לצורך העניין
נניח שיש עילת תביעה חוות דעתו של השמאי הינה על -. 190,000ש"ח.
התביעה מנופחת בצורה ברורה ובלתי סבירה והסמכות המהותית היא לבית משפט השלום.

עו"ד כפיר: אני טוען כי בית המשפט צריך לבדוק באם יש למבקש עילת תביעה ולא
צריך להעריך את הסיכויים של התובע.
אני מפנה לפס"ד בעניין בקשות שונות 329/90ואני מגיש צילום מפסה"ד.

ה ח ל ט ה

זוהי בקשה של התובע לפטור אותו מתשלום אגרת משפט שחלה על תביעתו בסכום של
-. 1,100,000ש"ח קדם לבקשה זו בקשה קודמת, שהוגשה בתיק המרצה 4856/97אשר
הוחלט בה לדחות את תשלום האגרה עד למתן פס"ד.

החלטה זו בוטלה בשלב מאוחר יותר, וכבוד השופטת דנון החליטה ביום 14/9/98כי
על המבקש להגיש בקשה חדשה ומנומקת לעניין הפטור מתשלום אגרה.

משלא הגיש המבקש בקשה חדשה בעניין זה החליטה כבוד השופטת דנון ביום 15/11/98
לדחות את בקשת המבקש לדחיית תשלום האגרה.

רק ביום 2/12/98ולאחר שההחלטה האמורה ניתנה הגיש המבקש בקשתו דנן לפטור אותו
מתשלום אגרת משפט.

מהתצהיר של המבקש ומהמסמכים שצורפו לבקשה ומהמסמכים הנוספים שהוגשו היום ע"י
ב"כ המבקש עולה כי אכן המבקש איננו מסוגל לשלם את אגרת המשפט המגיעה לסכום של
-. 26,000ש"ח לערך כאשר בשלב זה עליו לשלם מחצית מסכום זה.

ב"כ המדינה השאירה את העניין לשיקול דעת אולם הצביע על כך כי עניין התביעה
מהווה בלם כנגד ניפוח תביעות ולעמדתה אין הצדקה לדחות את האגרה על מלוא סכום
התביעה.

ב"כ המשיבה מס' 1עו"ד לוריה
מתנגד בתוקף לבקשה ונוסף לה נימוקים לגופו של
עניין העלה נימוק פרוצודורלי וטען כי לאור החלטתה של כבוד השופטת דנון האמורה
שדחתה את בקשת המבקש אין מקום בכלל לדון בבקשה לגופה יש לסלק אותה על הסף.
יש ממש בטענתו זו של ב"כ המשיבה מס' 1כל עוד והחלטתה של כבוד השופטת דנון,
שדחתה את בקשת המבקש לפטור מאגרה, עומדת בתוקפה אין מקום לקיים דיון בבקשה
שענינה מתן פטור מאגרה.

יחד עם זאת ועל מנת שלא לקפח את המבקש לא אסלק את בקשתו זו על הסף ואדחה את
הדיון בה על מנת לאפשר לו להגיש בקשה לביטול ההחלטה האמורה, החלטה אשר ניתנה
בהעדר.

באם הבקשה לביטול תדחה לא יהיה מנוס מלדחות גם בקשה זו על הסף אולם למקרה
וההחלטה האמורה תתבטל תינתן החלטה בבקשה לגופה.

אני קובע את הבקשה לתזכורת פנימית ליום .26/1/99

ניתנה והודעה היום, ( 27/12/98ט' בטבת התשנ"ט) במעמד הצדדים.
________________
האשם חטיב
- שופט
אלה שוסטר
ר018688א.ת/1298

א בית משפט מחוזי 301/97 נעים אורן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה במגדל העמק ואח' (פורסם ב-ֽ 27/12/1998)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן