יחד פרויקטים בע"מ, משולם דוד - לוי מאיר, פרשקובסקי אמנון, פרשקובסקי שרון, פ.ל. אשכול בינוי בע"מ, לוי יוסף

 
יחד פרויקטים בע"מ, משולם דוד - לוי מאיר, פרשקובסקי אמנון, פרשקובסקי שרון, פ.ל. אשכול בינוי בע"מ, לוי יוסף
תיקים נוספים על יחד פרויקטים בע"מ, משולם דוד | תיקים נוספים על לוי מאיר, פרשקובסקי אמנון, פרשקובסקי שרון, פ.ל. אשכול בינוי בע"מ, לוי יוסף

3295/03 בשא     20/03/2003
בשא 3295/03 יחד פרויקטים בע"מ, משולם דוד נ' לוי מאיר, פרשקובסקי אמנון, פרשקובסקי שרון, פ.ל. אשכול בינוי בע"מ, לוי יוסף
1


בתי המשפט
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בשא003295/03

בתיק עיקרי: א 001156/03
בפני
:
כב' השופט יהודה זפט

תאריך:
20/03/2003בעניין:
1 . יחד פרויקטים בע"מ

2 . משולם דודע"י ב"כ עו"ד
משולם יהונתן

המבקשים

נ ג ד


1 . לוי מאיר

2 . פרשקובסקי אמנון

3 . פרשקובסקי שרון

4 . פ.ל. אשכול בינוי בע"מ

5 . לוי יוסף

המשיבים

החלטה

בפני
בקשה לצו מניעה זמני האוסר על המשיבים ו/או מי מטעמם לשווק לבתי עסק המספקים המוצרים ושירותים בתחום הבניה והעיצוב רשימות של אנשים הבונים בתים פרטיים בישראל.

בין המבקשים ומשיבים 2 ו-3 הושגה פשרה אשר מייתרת את הצורך לדון בעניינם.
לגבי משיב 1 נטלו המבקשים ביום 16.3.03

פסק דין
, ועל כן אין עוד מקום לדון בסעדים זמניים.
נותרה לדיון שאלת זכות המבקשת לסעדים זמניים כלפי משיב 5 - אביו של משיב 1, ומשיבה 4.

לא מצאתי בבקשה שבפני
תשתית עובדתית כלשהי למתן צו נגד משיב 5.

המבקש עצמו טוען כי מי שהקים את משיבה 4 ועומד מאחריה הוא משיב 1, כשאביו נרשם כבעל מניות רק כדי ליצור מסך מלאכותי בין משיב 1 למבקשים.

אין בפני
שמץ ראיה למעשה כלשהו של משיב 5 הקושר אותו למעשה הפרה של זכות כלשהי של המבקשים.
לפיכך הבקשה נגד משיב 5 נדחית.

אשר למשיבה 4, משיבה זו הינה הכלי באמצעותו מבצע משיב 1 את הפעילות שנקבעה בפסק הדין כמפירה.
ניתן בזה נגד משיבה 4 צו מניעה זמני על פי עתירות לסעדים החילופיים (א) ו-(ב) בבקשה.

אשר לסעד העיקרי שהתבקש, סעד זה רחב מדי, ופגיעתו בחופש העיסוק מופלגת ואינה דרושה להגנת האינטרסים הלגיטימיים של המבקשים. בנוסף, סעד זה כניסוחו בבקשה רחב במידה משמעותית מהסעד שנתבע בכתב התביעה. בעוד בכתב התביעה התבקש צו האוסר הפצת רשימות שניתנו לנתבע 1 וזה חתם על התחייבות לא לסחור בהם, וצו האוסר על הנתבעים שימוש בפורמט זהה או דומה לזה המשמש את המבקשים, בבקשה מבוקש כסעד זמני עיקרי איסור גורף על עיסוק בשיווק רשימות של אנשים הבונים בתים פרטיים, ואפילו לרשימות אלו אין זיקה לרשימות של המבקשים.

אוסיף כי למרבה הפלא בנוסח פסק הדין שהגיש בא כח המבקשים לכב' הרשמת לחתימה עם בקשתו למתן

פסק דין
באין הגנה נגד משיב 1, הועתק נוסח הצו מהבקשה ולא מכתב התביעה, וכך הוטעתה כב' הרשמת לחתום על

פסק דין
בנוסח החורג משמעותית מזה המופיע בכתב התביעה.

לאור הסעד החמדני שהתבקש כסעד עיקרי בבקשה, הרחב מזה שנתבע בכתב התביעה, איני עושה צו להוצאות לטובת המבקשים.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

ניתנה היום ט"ז ב אדר ב, תשס"ג (20 במרץ 2003) בהעדר הצדדים.


י. זפט, שופט


בשא בית משפט מחוזי 3295/03 יחד פרויקטים בע"מ, משולם דוד נ' לוי מאיר, פרשקובסקי אמנון, פרשקובסקי שרון, פ.ל. אשכול בינוי בע"מ, לוי יוסף (פורסם ב-ֽ 20/03/2003)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על יחד פרויקטים בע"מ, משולם דוד      דוח מידע משפטי על לוי מאיר, פרשקובסקי אמנון, פרשקובסקי שרון, פ.ל. אשכול בינוי בע"מ, לוי יוסף

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על יחד פרויקטים בע"מ, משולם דוד      דוחות מידע עסקי על לוי מאיר, פרשקובסקי אמנון, פרשקובסקי שרון, פ.ל. אשכול בינוי בע"מ, לוי יוסף


להסרת פסק דין זה לחץ כאן