יחד פרויקטים בע"מ, דוד משולם - פ.ל. אשכול בינוי בע"מ

 
יחד פרויקטים בע"מ, דוד משולם - פ.ל. אשכול בינוי בע"מ
תיקים נוספים על יחד פרויקטים בע"מ, דוד משולם | תיקים נוספים על פ.ל. אשכול בינוי בע"מ

7043/03 בשא     15/04/2003
בשא 7043/03 יחד פרויקטים בע"מ, דוד משולם נ' פ.ל. אשכול בינוי בע"מ
1
בתי המשפט
בשא007043/03
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בתיק עיקרי: א 001156/03

15/04/2003
תאריך:
כב' השופט יהודה זפט

בפני
:

1. יחד פרויקטים בע"מ

2. דוד משולם

בעניין:
המבקשים
יהונתן משולם

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
פ.ל. אשכול בינוי בע"מ
המשיבה
עצמון יניב

ע"י ב"כ עו"ד
החלטה

בפני
בקשה לתיקון החלטתי מ-20.3.03 בבש"א 3925/03 בשני עניינים:

א. א. בהחלטה נאמר כי הסעד שניתן בפסק הדין על ידי כב' הרשמת נגד נתבע 1 בהיעדר הגנה רחב מהסעד שנתבע בכתב התביעה.

בהסכמה אמירה זו נמחקת מהמילים "סעד זה כניסוחו בבקשה במידה משמעותי" בפיסקה האחרונה בעמ' 2 להחלטה ועד לסוף ההחלטה.

מאחר ושלילת ההוצאות מהמבקשים נומקה במפורש בנימוק שהובא בקטע שעתה הושמט מההחלטה, איני רואה מניעה לפסוק למבקשים הוצאות.

המשיבה תשלם למבקשים הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך -.15,000 ₪.
עוד מבוקש להרחיב את הסעדים הזמניים שניתנו ולכלול בהם גם את הסעדים ג'
ו-ד'.
בעניין זה לא נפלה טעות סופר, ועל כן הבקשה להרחבת הסעדים נדחית.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

ניתנה היום י"ג בניסן, תשס"ג (15 באפריל 2003) בהעדר הצדדים.

י. זפט, שופט

בשא בית משפט מחוזי 7043/03 יחד פרויקטים בע"מ, דוד משולם נ' פ.ל. אשכול בינוי בע"מ (פורסם ב-ֽ 15/04/2003)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על יחד פרויקטים בע"מ, דוד משולם      דוח מידע משפטי על פ.ל. אשכול בינוי בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על יחד פרויקטים בע"מ, דוד משולם      דוחות מידע עסקי על פ.ל. אשכול בינוי בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן