מחלבת רועי העמק (1982) בע"מ, רבקה אברמוביץ', חיים אברמוביץ' - מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל , משמר איילון - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ , הסוכנות היהודית לא"י

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מחלבת רועי העמק (1982) בע"מ רבקה אברמוביץ' חיים אברמוביץ'
 
מחלבת רועי העמק (1982) בע"מ, רבקה אברמוביץ', חיים אברמוביץ' - מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל , משמר איילון - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ , הסוכנות היהודית לא"י
תיקים נוספים על מחלבת רועי העמק (1982) בע"מ | תיקים נוספים על רבקה אברמוביץ' | תיקים נוספים על חיים אברמוביץ' | תיקים נוספים על מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל | תיקים נוספים על משמר איילון - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ | תיקים נוספים על הסוכנות היהודית לא"י |

842/02 הפ     12/06/2003
הפ 842/02 מחלבת רועי העמק (1982) בע"מ, רבקה אברמוביץ', חיים אברמוביץ' נ' מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל , משמר איילון - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ , הסוכנות היהודית לא"י
1
בתי המשפט
הפ 000842/02
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
12/06/03

כב' השופטת גרסטל הילה

בפני
:

1 . מחלבת רועי העמק (1982) בע"מ

2 . רבקה אברמוביץ'

3 . חיים אברמוביץ'

בעניין:
המבקשים
נ ג ד
1. מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל

2. משמר איילון - מושב עובדים להתיישבות
שיתופית בע"מ

3. הסוכנות היהודית לא"י
המשיבים
החלטה

1. זוהי בקשת משיב 2 (להלן: - "המושב") לדחייה על הסף של תובענה שהוגשה ע"י המבקשים נגדו, נגד מנהל מקרקעי ישראל (להלן: - "ממ"י") ונגד הסוכנות היהודית לא"י
(להלן:- "הסוכנות").

2. הרקע:

א. המבקשים הגישו נגד המשיבים תובענה בדרך של המרצת פתיחה לפסק-דין הצהרתי לפיו נחתם ביום 1.10.83 "חוזה חכירה-תעשיה" בין המבקשת 1, שהינה חברה המפעילה מחלבה ליצור גבינות ומצורי חלב (להלן: - "החברה") לבין המשיבים, לגבי השטח המשמש את החברה ומצוי בתחום המושב, במשק 49.

ב. בתובענה מגוללים המבקשים את כל השתלשלות העניינים הנוגעת לתובענה, החל מהתיישבותם של המבקשת 2 (להלן: - "המבקשת") ובעלה המנוח יצחק אברמוביץ' ז"ל (להלן: - "המנוח") במושב והקמת דיר לגידול כבשים ע"י המנוח ואחיו שלמה אברמוביץ ז"ל, דרך הקמת המחלבה, רכישת משק 49 מבנו של שלמה אברמוביץ, עריכת הסכם שימוש לגבי המחלבה (בשנת 1976), רישום המחלבה כחברה, התדיינויות שונות והסכמה שהמנוח ישלם דמי שימוש שנתיים ישירות לממ"י. כן מסופר על המקור למחלוקת הנוכחית, והוא רצון המבקשים לקבל אישור המושב לתוכניות בניה לשיפור המחלבה וחילוקי הדעות שמאז ועד היום.

ג. המושב הגיש בקשה לדחייה על הסף (בש"א 6519/03) מחמת השתק עילה ומעשה בית-דין. לטענת המושב, הגיש הוא נגד המבקשת תובענה ביום 21.10.01 ובמסגרתה עתר לסילוק ידה של המבקשת מהמחלבה, ולתשלום סכום כסף כדמי שימוש ראויים.
המבקשת העלתה, במהלך הבוררות, בפני
הבורר עו"ד גיבור (להלן: - "הבורר") את כל הטענות המועלות על-ידיה בתובענה, וביום 16.2.03 ניתן פסק הבוררות (להלן: - "פסק הבוררות") שהכריע בהן.
כך, למשל, נקבע ששטח המחלבה כלול במשבצת המושב ולא נגרע ממנו, ומעולם לא נחתם חוזה חכירה עם ממ"י ישירות. המחלבה מצויה בשטח ציבורי ולא בשטח לתעשייה.
המושב לא נתן הסכמה להתקשרות ישירה בין המנוח לממ"י, וללא הסכמה זו - התקשרות כזו לא תיתכן.
הבורר קבע שאינו מקבל את טענת הבמקשת לפיה המושב הסכים להעברת הזכויות על-שם החברה, גם כשהוברר שהחשבון שינה סיווגו.

לטענת ב"כ המושב, תובענה זו מהווה נסיון לערער על פסק הבוררות תוך עקיפת הפרוצדורה לתקיפתו, והקבועה בסע' 52(2) לפק' האגודות השיתופיות.

לבקשת ב"כ המושב צורף תצהירו של מר צבי שטדלר, יו"רועד המושב.

ד. בתגובת ב"כ המבקשים נטען שהתובענה מכוונת בעיקר כלפי ממ"י והמושב צורף אליה, לפי דרישת ממ"י, וכמשיב פורמלי שכלפיו לא מתבקש כל סעד. ב"כ המבקשים מדגיש שממ"י אינו כפוף לסמכות הבורר ולא היה צד לבוררות, וכך גם הסוכנות.

ה. ב"כ המושב הגיש תגובה לתגובת ב"כ המבקשים.

3. לאחר עיון בבקשה ובתגובות סבורה אני שאין מקום לדחות התובענה על הסף, אולם, עקרונות הדיון במערכת היחסים שבין המבקשת לבין המושב יהיו כפופים לפסק-הבוררות כפי שיהיה לאחר מתן החלטת רשם האגודות השיתופיות שבפני
ו הוגשה השגה ע"י המבקשים. כל פלוגתא שהוכרעה ע"י הבורר במסגרת פסק הבוררות ותוותר על כנה לאחר הדיון בהשגה, כאמור, תחשב כפלוגתא פסוקה, לכל דבר וענין, וכך גם לגבי כל עילה ביחסי המבקשת והמושב, והמבקשת לא תהא רשאית להעלות הטענות נשוא הפלוגתא והעילה, נגד המושב. המבקשת כן תהא רשאית להעלות כל טענה שהיא כלפי ממ"י והסוכנות, שהרי הם לא היו צד לבוררות ואין הם יכולים להחשב כחליפים או כמי שקרוב משפטית למושב.
ספק בעיני גם אם פסק הבוררות מהווה מעשה בית-דין כלפי החברה, לנוכח האמור בסע' 1.2-1.3 שבו.

4. לפיכך, אני דוחה הבקשה, אך איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשלח עותק החלטה זו לצדדים בדואר רשום ותזמנם לק.מ ליום 2.9.03 בשעה 08:00.

ניתנה היום, ט' בסיון, תשס"ג (9 ביוני 2003), בהעדר הצדדים.
גרסטל הילה
, שופטת
הפ בית משפט מחוזי 842/02 מחלבת רועי העמק (1982) בע"מ, רבקה אברמוביץ', חיים אברמוביץ' נ' מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל , משמר איילון - מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ , הסוכנות היהודית לא"י (פורסם ב-ֽ 12/06/2003)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן