לב ד.ע003 פרוייקטים מיוחדים בע"מ דוד קידר - רפי וונש, מיכל וונש, ע.ס.הכול בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
לב ד.ע003 פרוייקטים מיוחדים בע"מ דוד קידר רפי וונש מיכל וונש ע.ס.הכול בע"מ
 
לב ד.ע003 פרוייקטים מיוחדים בע"מ דוד קידר - רפי וונש, מיכל וונש, ע.ס.הכול בע"מ
תיקים נוספים על לב ד.ע003 פרוייקטים מיוחדים בע"מ דוד קידר | תיקים נוספים על רפי וונש | תיקים נוספים על מיכל וונש | תיקים נוספים על ע.ס.הכול בע"מ |

25400-06/15 א     25/07/2017
א 25400-06/15 לב ד.ע003 פרוייקטים מיוחדים בע"מ דוד קידר נ' רפי וונש, מיכל וונש, ע.ס.הכול בע"מ
בית משפט השלום בירושלים


ת"א 25400-06-15 לב ד.ע. 2003 פרוייקטים מיוחדים בע"מ
ואח' נ' וונש ואח'

ת"א 7087-05-15 ע.ס. הכול בע"מ
נ' לב ד.ע. 2003 פרוייקטים מיוחדים בע"מ


לפני
כבוד השופטת
מיכל שרביט


ה
תובעת
הנתבעים שכנגד
(25400-06-15)
הנתבעת (7087-05-16)

1. לב ד.ע. 2003 פרוייקטים מיוחדים בע"מ
2. דוד קידר

נגד


הנתבעים

התובעים שכנגד
(25400-06-15)

1. רפי וונש
2. מיכל וונש
צד ג' (25400-06-15)
התובעת
(7087-05-16)

ע.ס. הכול בע"מהחלטה


בשל תקלת מערכת הובא התיק לעיוני רק כעת לשם מתן החלטה.

לאור נושא התובענה והפערים בין חוות הדעת מטעם הצדדים, ולאור עמדות הצדדים לעניין מינוי מומחה מטעם בית המשפט כפי שהן מופיעות בפרוטוקול הדיון מיום 1.3.17, אני מורה על מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנדסת בניין.

1.
פרטי המומחה, נושא חוות הדעת והוראות לצדדים ולמומחה


א.
המומחה ותחום מומחיותו: המהנדס אחי קליין, מומחה בתחום הנדסת בניין.

כתובתו: שדה חמד 19, מבשרת ציון 90805;

טלפון: 02-6529988;

פקס: 02-6529989.


ב.
המומחה יחווה דעתו בנוגע לכלל המחלוקות שבין הצדדים בשני ההליכים ויכריע בהן ככל שניתן בשים לב להמשך העבודות שבוצעו.

ג.
עד יום 14.8.17 ימציאו הצדדים למומחה את כתבי הטענות ואת כל המסמכים הרלוונטיים. צד שימסור למומחה מסמכים אשר לא צורפו לכתבי הטענות, ימציא את העתקיהם במקביל גם לצד האחר.

ד.
המומחה יבקר בנכס נושא התביעה, לאחר תיאום מוקדם עם באי כוח בעלי הדין. הביקור יהיה בנוכחות בעלי הדין או באי-כוחם, אלא אם כן בעל דין או בא-כוח מסוים ויתר על נוכחותו.

ה.
חוות דעת המומחה תוגש לבית המשפט ולצדדים במקביל, לא יאוחר מיום 30.11.17.

ו.
בתוך ארבעה עשר יום מקבלת חוות הדעת, יהיה רשאי כל אחד מהצדדים לשלוח אל המומחה שאלות הבהרה.


המומחה יגיש לבית המשפט ולצדדים במקביל, את התשובות לשאלות ההבהרה לא יאוחר משלושים יום מהיום שקיבל לידיו את שאלות ההבהרה.

ז.
תוך ארבעה עשר יום מיום קבלת חוות הדעת והתשובות לשאלות ההבהרה, אם יהיו כאלה, יודיעו הצדדים לבית המשפט אם ברצונם לחקור את המומחה.

2.
הוראות בעניין שכר טרחת המומחה

א.
בעלות שכר טרחת המומחה יישאו שני הצדדים, בשלב זה, בחלקים שווים, ובתום ההליך יוחלט מי מהצדדים יישא במלוא שכרו של המומחה.

ב.
המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיסכם עם באי כוח הצדדים את שיעור שכרו, וזה ישולם או יובטח להנחת דעתו.

ג.
בכל מקרה, נושא תשלום שכר הטרחה, לרבות קביעתו ותשלומו, יושלם לכל המאוחר עד יום 24.8.17.

ד.
שכרו של המומחה כאמור, יכלול גם את התשלום שישולם לו עבור מתן תשובות לשאלות הבהרה. לחלופין, יודיע המומחה לצדדים מראש (עם קביעת שכר הטרחה הכולל), מה הסכום שיידרשו לשלם תמורת מתן תשובות לשאלות הבהרה, במקרה שתהיינה.

3.
הנחיות נוספות למומחה

א.
אם מסיבה כלשהי לא יוכל המומחה להגיש את חוות הדעת, או את התשובות לשאלות ההבהרה, ככל שיוצגו לו, במועד שנקבע כאמור, עליו להודיע על כך לבית המשפט ולצדדים לכל המאוחר עשרה ימים קודם למועד שנקבע למתן חוות הדעת או למתן התשובות לשאלות ההבהרה. כך בין אם העיכוב נובע מטעמיו של המומחה ובין בשל עיכוב שגרם לו מי מן הצדדים.

ב.
לנוחות המומחה, להלן פרטי באי-כוח הצדדים:

בא-כוח התובעת: עו"ד חיים מן (טל': 02-6246777; פקס: 02-6259555)

בא-כוח הנתבעים: עו"ד גד מינא (טל': 03-5623332; פקס: 03-5622882)

בא-כוח צד ג': עו"ד מאג'יד חמדאן (טל': 02-6231572; 050-5849111; פקס: 02-6259977).

4.
המשך הליכים


התיק יובא לעיוני ביום 3.12.17 לשם קביעת המשך הטיפול בתיק.


ניתנה היום, ב' אב תשע"ז, 25 יולי 2017, בהעדר הצדדים.


א בית משפט שלום 25400-06/15 לב ד.ע003 פרוייקטים מיוחדים בע"מ דוד קידר נ' רפי וונש, מיכל וונש, ע.ס.הכול בע"מ (פורסם ב-ֽ 25/07/2017)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן