קינג קליניק בע"מ - בנק מרכנתיל דיסקונט סניף 620 שפרעם

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
קינג קליניק בע"מ בנק מרכנתיל דיסקונט סניף 620 שפרעם
 
קינג קליניק בע"מ - בנק מרכנתיל דיסקונט סניף 620 שפרעם43144-06/17 עשא     01/10/2017תיקים נוספים על קינג קליניק בע"מ
תיקים נוספים על בנק מרכנתיל דיסקונט סניף 620 שפרעם
עשא 43144-06/17 קינג קליניק בע"מ נ' בנק מרכנתיל דיסקונט סניף 620 שפרעם
בית משפט השלום בקריות


עש"א 43144-06-17 קינג קליניק בע"מ
נ' בנק מרכנתיל דיסקונט סניף 620 שפרעם
תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

בפני

כבוד השופטת
אלואז זערורה-עבדאלחלים


מערערים

קינג קליניק בע"מ


נגד


משיבים

בנק מרכנתיל דיסקונט סניף 620 שפרעם
פסק דין


לפניי בקשת המערערת להורות על מחיקת הערעור והשבת הפיקדון שהופקד בקופת בית המשפט.

בקשה זהה הוגשה במסגרת ע"שא 59342-03-17 ובהתאם ניתנת החלטתי זו בשני התיקים על בסיס אותם נימוקים.


1.
המערערת הגישה נגד המשיב
שלושה ערעורים במועדים שונים וביקשה
במסגרתם צו לעיכוב כניסת הגבלה בחשבון הבנק השייך לה המתנהל אצל המשיב ומספרו 57944
, וזאת על פי סעיף 10א לחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א – 1981
(להלן: "החוק"): עש"א 43144-06-17 הוגש ביום 19.6.17 , עש"א 59342-03-17 הוגש ביום 27.3.17 ועש"א 55062-01-17 (הוגש ביום 24.1.17 בבית המשפט השלום בחיפה והועבר לבית המשפט השלום בקריות בהחלטה מיום 2.3.17). אציין כי רשימת השיקים שצירפה המערערת לשלושת הערעורים אינה זהה וכללה רשימה של 10 שיקים בכל ערעור.

2.
במסגרת הערעורים הנ"ל ניתנו צווים לעיכוב ההגבלה כמבוקש ונתבקשה עמדת המשיב. הלכה למעשה – בשל הגשת 3 ערעורים שונים, עוכבה כניסת ההגבלה בחשבון המערערת חרף העובדה כי לא כובדו 30 שיקים במועדים שונים במחצית הראשונה של שנת
2017.

3.
וארחיב -
עש"א 55062-01-17 הוגש בחודש ינואר 2017 . המשיב הגיש תשובה לערעור והתנגד לגריעת השיקים. בהתאם נקבע מועד לדיון במעמד הצדדים ליום 13.7.17. המערערת ביקשה לצרף לרשימת השיקים שצירפה לערעור, 6 שיקים נוספים והמשיב התנגד לבקשה.

במקביל, הוגשו שני ערעורים בחודש מרץ 2017 ובחודש יוני 2017 אשר התייחסו לשיקים נוספים שלא כובדו על ידי הבנק ובכללם 6 השיקים שנתבקש צירופן לערעור שמספרו עש"א 55062-01-17.
המשיב הגיש בקשות לסילוק הערעורים על הסף ובקשה לאיחוד הדיון בערעורים תוך שציין כי מתנהלים תיקים זהים בפני
בית המשפט אשר הוגשו על ידי המערערת, לגבי אותו חשבון בנק ללא שהפנתה המערערת במסגרת ערעוריה לעובדה כי הוגשו ערעורים קודמים בהם ניתנו צווים לעיכוב ההגבלה בגין שיקים נוספים.
אציין כי עש"א 43144-06-17 נותב לדיון בפני
כב' השופטת סימי – פלג ולאחר עיון בבקשות המשיב המתריעות כי הוגשו 3 הליכים שונים על ידי המערערת, הועברו כל הערעורים הנ"ל לדיון לפניי.

4.
בתאריך 13.7.17 התקיים דיון במסגרת עש"א 55062-01-17 אשר במהלכו נדחה הערעור (אפנה לפסק הדין מיום 13.7.17).

5.
בתגובה לבקשה לסילוק על הסף שהוגשה בעש"א 59342-03-17 ובעש"א 43144-06-17, ביקשה המערערת להורות על מחיקת הערעור ולהשבת הפיקדון שהופקד בשני הערעורים הנ"ל ללא שהשיבה לטיעונים שהועלו נגדה על ידי המשיב.

6.
במסגרת תיק זה לא ביקשתי את עמדת המשיב מאחר והוגשה בבקשה זהה אשר הוגשה בקשה המתייחסת לתיק זה ובעש"א 59342-03-17.
עמדת המשיב ניתנה לשתי הבקשות במסגרת 59342-03-17 שם התנגד לבקשה וטען כי לאור התנהלות המערערת יש להורות על דחיית הערעורים תוך חיוב המערערת בהוצאות הולמות אשר ייקחו בחשבון את התנהלותה חסרת תום הלב ובכלל זה, הסתרת מידע חיוני מבית המשפט אודות הליכים המתנהלים בעניינה. המשיב ביקש להורות על העברת הפיקדונות שהופקדו על ידי המערערת בתיק זה לידו על חשבון ההוצאות שייפסקו.

7.
אני מקבלת את טענות המשיב. התנהלות המערערת במקרה דנן, אשר בחרה להגיש שלושה ערעורים שונים, ללא שהצהירה כי הוגשו הליכים מקבילים בעניין חשבון הבנק שלה אצל המשיב, כאשר כל אחד מבין הערעורים הנ"ל הפנה לרשימה של 10 שיקים שונים (ובכלל 30 שיקים) אשר לא נפרעו על ידי המשיב, נגועה בחוסר תום וזאת בלשון המעטה.

8.
צד אשר נוהג בחוסר תום לב כדי לקבל יתרון, כפי שנהגה המערערת, צריך לצפות כי פעולותיו הנוגעות בחוסר תום לב עלולות להוליך לתוצאה משפטית המיועדת לשמוט מידיו את היתרון אשר ביקש להשיג באמצעות אותה התנהלות (ראו:
ברע"א 8467/06

אבו עוקסה נ' בית הברזל טנוס בע"מ,
(8.7.2010)).

9.
במקרה דנן, המערערת נהנתה מהתנהלותה כאשר המשיכה
להתנהל בחשבון הבנק שלה אצל המשיב ללא הגבלה כאשר בפועל, 30 שיקים לא נפרעו על ידי הבנק.

10.
עוד, ובעקבות התנהלות המערערת, למשיב נגרמו הוצאות בגין
ניהול
ההליכים כאשר נדרש להגיש בקשה לסילוק על הסף ותגובות שונות על פי החלטות בית המשפט.

11.
בנסיבות שתיארתי - הערעור נדחה.
אני מחייבת את המערערת בסך של
3000 ₪ (בגין הוצאות ושכר טרחת עורך דין ביחד) . המערערת תשלם את הסכום תוך 30 ימים מהיום אחרת יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

12.
הפיקון שהופקד על ידי המערערת יועבר לידי המשיב על חשבון ההוצאות שנפסקו לטובתו.המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים ותפעל על פי האמור בסעיף 12 לפסק הדין.


ניתנה היום, י"א תשרי תשע"ח, 01 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


עשא בית משפט שלום 43144-06/17 קינג קליניק בע"מ נ' בנק מרכנתיל דיסקונט סניף 620 שפרעם (פורסם ב-ֽ 01/10/2017)תיקים נוספים על קינג קליניק בע"מ
תיקים נוספים על בנק מרכנתיל דיסקונט סניף 620 שפרעם
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט