עמאש ואסל - פנצרית העמק בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עמאש ואסל פנצרית העמק בע"מ
 
עמאש ואסל - פנצרית העמק בע"מ
תיקים נוספים על עמאש ואסל | תיקים נוספים על פנצרית העמק בע"מ

1647/03 עב     27/06/2005
עב 1647/03 עמאש ואסל נ' פנצרית העמק בע"מ
6
בתי הדין לעבודה
עב 001647/03
בית הדין האזורי לעבודה - ח י פ ה
27/06/2005
תאריך
כב' השופטת מהא סמיר-עמאר

בפני

נציג מעבידים - מורד אליהו
עמאש ואסל

בעניין:
תובע
גנאים לואי

ע"י ב"כ עו"ד
- נ ג ד -
פנצרית העמק בע"מ
נתבע
רודין צבי

ע"י ב"כ עו"ד
התובע וב"כ עו"ד גנאים
מטעם הנתבעת עו"ד ביטון
נוכחים:

פרוטוקול
באי כח הצדדים:
אנו מסכימים לקיום הדיון בהרכב חסר.
החלטה

נציג ציבור שזומן לדיון של היום לא הופיע. אי לכך ובהסכמת הצדדים, אנו מורים על קיום הדיון בהרכב מותב חסר.
ניתנה היום כ' בסיון, תשס"ה (27 ביוני 2005) במעמד הצדדים.

מהא סמיר-עמאר
, שופטת

בשלב זה הצדדים מודיעים כי הם מסכימים להמלצת בית הדין.

התובע:
אני מסכים שהשיקים שתשלם לטובתי הנתבעת על פי פסק הדין שינתן על ידי בית הדין יהיו לפקודת בא כוחי.
פסק דין
לאור הסכמת הצדדים להמלצת בית הדין, מבלי שהדבר יהווה הודאה של צד כלשהו בטענות הצד האחר, לפנים משורת הדין ולסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעות התובע נגד הנתבעת, בכל הקשור ליחסי עובד-מעביד ביניהם וסיומם בכל הכרוך בתביעה הנ"ל, תשלם הנתבעת לתובע, פיצויי בגין הפרשות המעביד לקופת התגמולים בסך של 22,000 ש"ח (נטו), וזאת ב- 3 תשלומים בסכומים ובמועדים כדלקמן:
סך 8,000 ש"ח עד ליום 10.7.05.
סך 7,000 ש"ח עד ליום 10.8.05.
סך 7,000 ש"ח עד ליום 10.9.05.
אי פרעון אחד התשלומים במועדו, יעמיד את כל היתרה לפרעון מיידי, והיא תישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום סיום יחסי עובד מעביד ביום 22.12.02, ועד התשלום המלא בפועל.

כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ש"ח ועוד מע"מ תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

התשלומים הנ"ל יבוצעו בשיקים לפקודת ב"כ התובע וישלחו לכתובת משרדו.

ניתן היום כ' בסיון, תשס"ה (27 ביוני 2005) במעמד הצדדים.
מורד אליהו
נציג מעבידים

מהא סמיר-עמאר

שופטת

001647/03עב 710 אימבר
עב בית דין אזורי לעבודה 1647/03 עמאש ואסל נ' פנצרית העמק בע"מ (פורסם ב-ֽ 27/06/2005)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן