תען עבודות עפר בע"מ - ק.א.וי.די פרויקטים ע.מ, ו.ד.ל.ק פרויקטים בע"מ, ויקטור דמיטרנקו ואח'

 
תען עבודות עפר בע"מ - ק.א.וי.די פרויקטים ע.מ, ו.ד.ל.ק פרויקטים בע"מ, ויקטור דמיטרנקו ואח'
תיקים נוספים על תען עבודות עפר בע"מ | תיקים נוספים על ק.א.וי.די פרויקטים ע.מ, ו.ד.ל.ק פרויקטים בע"מ, ויקטור דמיטרנקו ואח'

30044-12/16 א     09/01/2018
א 30044-12/16 תען עבודות עפר בע"מ נ' ק.א.וי.די פרויקטים ע.מ, ו.ד.ל.ק פרויקטים בע"מ, ויקטור דמיטרנקו ואח'
בית משפט השלום בפתח תקווה


09 ינואר 2018
ת"א 30044-12-16 תען עבודות עפר בע"מ
ואח'
נ' ק.א.וי.די פרויקטים ע.מ
320681877 ואח'

בפני

כב' הרשם הבכיר אורן כרמלי


תובעת/נתבעת שכנגד

תען עבודות עפר בע"מ


נגד


נתבעים/תובעים שכנגד

1.ק.א.וי.די פרויקטים
2.ו.ד.ל.ק פרויקטים בע"מ
3.ויקטור דמיטרנקו
4.לריסה אברמנקו


החלטה
ביום 28/3/17 הגישו התובעים שכנגד בקשה לפטור מאגרה. לאחר שניתנו ארכות והוגשו תגובות, הוריתי ביום 19/9/17 על השלמת מסמכים לבקשה לפטור מאגרה כתנאי לדיון בה. משלא הוגשו המסמכים הנוספים הובהר לבקשת הנתבעת שכנגד בהחלטה מיום 29/11/17 שממילא בהעדר הגשת המסמכים לא ניתן פטור מאגרה.
בהמשך לאותה החלטה הגישו התובעים שכנגד מסמכים נוספים.
יש אפוא לדון בבקשה לפטור מאגרה בתביעה שכנגד.
בית המשפט העליון עמד על הרציונלים שצריכים לעמוד בבסיס הפעלת שיקול דעתו של בית המשפט בהחלטה הדנה בבקשה ליתן פטור מאגרה (רע"א 7659/14 מדינת ישראל נ' רופל. ניתן ביום 11/2/15). מתן פטור מאגרה למי שאינו מצוי ברשימת בעלי הדין הפטורים מאגרה (תקנה 19 לתקנות) או העניינים הפטורים מאגרה (תקנה 20 לתקנות), הריהו בגדר חריג, כשעל מבקש הפטור לעמוד ב-2 תנאים מצטברים: התנאי הכלכלי, לפיו נדרש המבקש להוכיח שאין ביכולתו הכלכלית לשלם את האגרה; והתנאי המשפטי, לפיו נראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה.
באשר לתנאי המשפטי ממילא לא נדרש בית המשפט בשלב זה לבחון אלא אם ההליך חסר סיכוי. עיון בתובענה שכנגד מעלה כי ככל שתוכח המסכת העובדתית לה טוענים התובעים, כשבשלב זה לא עומד בית המשפט על חוזקן של הראיות והרף הנדרש מהתובעים שכנגד בשלב זה ממילא אינו גבוה, הרי שעומדת לתובעים שכנגד לכאורה עילת התביעה בגין עבודות שלכאורה בוצעו. יושם לב כי חלק מהטענות ממילא חופפות לטענות שהועלו בכתב ההגנה.
טענות הנתבעת שכנגד בתגובה לכתב התביעה שכנגד שהועלו במסגרת התגובה לבקשה מפטור מאגרה, הן טענות ראויות להתברר ואולם משטרם התקיים דיון הוכחות בתיק ממילא לא ניתן לקבל בשלב זה את טענות הנתבעת שכנגד כלשונן ולפיכך לא ניתן לקבוע אפריורית כי לא עומדת לתובעים שכנגד עילת תביעה בגין אותן עבודות שבוצעו.
שונה הדבר בנוגע לעילת התביעה לגבי עבודות שלא בוצעו בפועל מאחר שהנתבעת שכנגד הפסיקה את התקשרותה עם התובעים שכנגד או מי מהם. עיון בהסכם ההתקשרות בין הצדדים מעלה כי לכאורה במקרה של הפסקת עבודה קובע ההסכם (סע' 12ג') שהתובעים שכנגד לא יהיו זכאים לתשלום. בנסיבות אלה גם אם קיימת עילת תביעה לכאורית, לא מצאתי כי זו קיימת לגבי כל היקפה הכלכלי של התביעה שכנגד.

באשר לתנאי הכלכלי לא נסתרה טענת התובע שכנגד 1 כי הוא "חייב מוגבל באמצעים" וכי נכון למועד הגשת הבקשה אין לו מקורות הכנסה. לא נסתרה טענת התובעים שכנגד 1 ו-2 כי הם נעדרים רכוש משמעותי, כך גם לא נסתרה טענת התובעת שכנגד 2 כי אף קצבת הילדים מקוזזת מחובותיה לביטוח הלאומי. עוד לא נסתרה הטענה כי תובעת שכנגד 3 הפסיקה פעילות בינואר 2017 והיא נעדרת נכסים.
אמנם חלק מהמסמכים הוגשו רק בהשלמת הבקשה, חודשים רבים לאחר הגשת הבקשה המקורית, ואולם לא ניתן להתעלם מהם ככאלו שמבססים את התנאי הכלכלי לפטור מאגרה.

מכל האמור, לאחר שמצאתי כי מתקיים לכאורה התנאי הכלכלי ולא מתקיים במלוא היקפו התנאי של עילת התביעה אני מוצא להעמיד את תקרת הפטור על סך של 900,000 ₪ (הסכום כולל את רכיבי העבודות שבוצעו לפי כתב התביעה שכנגד בתוספת מע"מ).

ניתנת לתובעים ארכה לתשלום האגרה בגין הסכום שעולה על תקרת הפטור וזאת תוך 30 ימים מהיום.
ניתנה היום,
כ"ב טבת תשע"ח, 09 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.א בית משפט שלום 30044-12/16 תען עבודות עפר בע"מ נ' ק.א.וי.די פרויקטים ע.מ, ו.ד.ל.ק פרויקטים בע"מ, ויקטור דמיטרנקו ואח' (פורסם ב-ֽ 09/01/2018)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על תען עבודות עפר בע"מ      דוח מידע משפטי על ק.א.וי.די פרויקטים ע.מ, ו.ד.ל.ק פרויקטים בע"מ, ויקטור דמיטרנקו ואח'

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על תען עבודות עפר בע"מ      דוחות מידע עסקי על ק.א.וי.די פרויקטים ע.מ, ו.ד.ל.ק פרויקטים בע"מ, ויקטור דמיטרנקו ואח'


להסרת פסק דין זה לחץ כאן