עירית מגדל העמק - דיין רפאל

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עירית מגדל העמק דיין רפאל
 
עירית מגדל העמק - דיין רפאל
תיקים נוספים על עירית מגדל העמק | תיקים נוספים על דיין רפאל

4/91     01/01/1900




4/91 עירית מגדל העמק נ' דיין רפאל




4/91 : התפרעות - גרימת חבלה חמורה
עירית מגדל העמק
נ ג ד
דיין רפאל
בפני
: עו"ד נחמיה בן-תור
,יו"ר
מר אהרון קנטי
, חבר
מר שאול ארנון
, חבר

עו"ד ר. שטוב
, ב"כ התובעת
הנאשם ייצג את עצמו
נגד הנאשם, שהינו עובד עירית מגדל העמק
, הוגש כתב תובענה על ביצוע עבירות משמעת של התפרעות וגרימת חבלה חמורה לממונה עליו.

1.
בד בבד עם הגשת כתב התובענה הוגש נגד הנאשם גם כתב אישום בבית המשפט המחוזי בנצרת על עבירות של חבלה חמורה ותקיפת עובד ציבור, עבירות לפי הסעיפים 333 ו381-(ב) לחוק העונשין.

2.
בית הדין השהה את ההליכים המשמעתיים עד לסיום ההליכים הפליליים שבסופם הורשע הנאשם בעבירות המיוחסות לו ונגזרו עליו שישה חדשי מאסר בפועל ושנה וחצי מאסר על תנאי, בתוספת קנס של 1000 ש"ח ו3000- ש"ח פיצויים למתלונן.

3.
לאחר שהנאשם סיים לרצות את עונשו, חידש בית הדין את ההליכים המשמעתיים נגדו ולאחר שהוא הודה בעבירות המיוחסות לו, הרשיע אותו וגזר עליו פיטורים.

4.
להלן עיקרו של גזר הדין:
5.

תחילתו של תיק זה היא עם הגשת תובענה לבית הדין על ידי התובעת
ב22.10.91- בגין אישומים של עבירות משמעת, בניגוד לסעיפים 9(1)
ו9-(3) לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח1978-.

"1.

פרטי האישומים כללו התפרעות בחדרו של ראש אגף חזות פני העיר של המאשימה וגרימת חבלה גופנית חמורה לו.

2.

ב11.6.92- החליט בית הדין לעכב את המשך הדיונים בתובענה בשל הגשת כתב אישום נגד הנאשם בבית-המשפט המחוזי בנצרת, שהתבסס על האירועים שנכללו בכתב התובענה המשמעתית.

3.

ב20.2.94- הרשיע בית-המשפט המחוזי בת.פ. 46/92 את הנאשם בביצוע עבירות של:

4.

חבלה חמורה, לפי סעיף 333 לחוק העונשין, התשל"ז1977-.

א.
תקיפת עובד ציבור, לפי סעיף 381 לחוק העונשין, התשל"ז1977-.

ב.
לפי האמור בהכרעת הדין של בית-המשפט המחוזי הנאשם, בשעת ויכוח שפרץ בינו לבין מר וקנין ישראל, מנהל אגף חזות פני העיר בעירית מגדל העמק
(להלן- "המתלונן"), תקף את המתלונן, זרק אותו על הרצפה, היכה אותו וגרם לחבלה לרגלו אשר נשברה.

5.

ב11.8.94- גזר בית-המשפט המחוזי על הנאשם עונש מאסר של 6 חודשים בפועל, כאשר הפעיל נגדו גם מאסר על תנאי של חודשיים שהוטל על הנאשם בתיק פלילי 2159/89, אף הוא בגין מעשה תוקפנות.

6.

בנוסף על כך, הוטל על הנאשם מאסר על תנאי של שנה והתנאי הוא שלא יעבור כל עבירה של תקיפה או אלימות במשך שנתיים, וכן קנס כספי של 1,000 ש"ח או 30 ימי מאסר במקומם, ותשלום פיצויים של 3,000 ש"ח למתלונן.
את העונש ריצה הנאשם בעבודות שירות.
בית-המשפט המחוזי קבע בגזר הדין ש"העבירה בת.פ. 2159/89 מצביעה על אופי של תוקפנות פיזית מצד הנאשם. והנה הוא לא למד לקח ובמשך השנתיים של התנאי הוא שוב השתמש באלימות פיזית והפעם תקף עובד ציבור בבניין העיריה של מגדל העמק. לא יתכן שעובדי הציבור יהיו מטרה נוחה למצבי רוחם של אנשים חמומי מוח מסוגו של הנאשם..."

7.

בעקבות ההרשעה הוגשה לבית-הדין תובענה מתוקנת, בצירוף פסק-הדין, לפיה התובעת ביקשה להרשיע את הנאשם בעבירות על הסעיפים 9(1)ו9-(3) לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח1978-.

8.

הנאשם הודה בפרטי האישום שפורטו בכתב התובענה, והוא הורשע על פי הודאתו על העבירות לפי הסעיפים 9(1)ו9-(3) לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח1978-.

9.

התביעה ביקשה להטיל על הנאשם אמצעי משמעת של פיטורין ואילו הנאשם טוען שהוא נענש דיו והוא רוצה להמשיך לעבוד.

10.

מעשה הנאשם בתיק זה הוא מעשה האלימות החמור ביותר שנקרה בפני
בית-הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות, שביצע עובד נגד הממונה שלו.

11.

לא מצאנו אח ורע למקרה חמור כזה ברשימת פסקי-הדין של בית-הדין למשמעת של עובדי המדינה, בו תקף עובד את חברו - הממונה עליו, וגרם לו במעשה התקיפה חבלה חמורה בגופו עד כדי שבירת רגלו.
לא רק התוצאה של מעשה התקיפה הינה חמורה, אלא גם הנסיבות בהן בוצע המעשה. למעשה זה קדמו השתוללות מילולית שהיתה מלווה בצעקות, בגידופים ובדפיקות על שולחן ואחר כך הפיכתו וזריקת ציוד על הרצפה.
לבסוף, גם תקף הנאשם את ראש אגף חזות פני העיר, בעט ברגלו עד שהלז נזקק לטיפול רפואי בבית-החולים, שם העלו הבדיקות שהרגל של הממונה נשברה, רק הנוכחים בחדר, בו אירע מעשה התקיפה, הצליחו למנוע פגיעה חמורה יותר בגופו של מר וקנין.
מעשה אלימות ותקיפה גופנית בקרב עובדי הרשויות המקומיות הוא
התנהגות חמורה בלתי הוגנת ובלתי נסבלת הראויה לכל גינוי, ועובד
המתנהג באלימות פיזית כלפי הממונה הישיר שלו וגורם לו חבלה חמורה, אין לו מקום בשירות הרשויות המקומיות, ותהיה הסיבה למעשיו אשר תהיה. עובד שיש לו טענות כלפי חבריו או הממונים שלו, עליו לנקוט בדרכים המקובלות כדי לברר את טענותיו ואסור לו לבחור, בשום פנים ואופן, בדרך אלימה.

12.

הדרך האלימה היא פגיעה חמורה גם במשמעת העבודה ואף בתיפקוד המערכת המינהלית כולה. על כן, יש לשרש תופעות כאלה בכל העוצמה, ללא רחמים, ולהטיל על המבצעים מעשי אלימות חמורים את העונשים המרביים למען יראו וייראו.
רק אם המנגנון הציבורי יהיה מטוהר מתופעות נלוזות כאלה, יוכל למלא את תפקידו ביעילות ובעבודת צוות ממושמע ומציית.
באשר לנאשם הוא נתגלה כאיש אלים אשר הורשע כבר על מעשה תקיפה בעבר, אם כי לא במסגרת עבודתו, עובדה שאין בכוחה לשמש נסיבה מקילה לטובתו. נהפוך הוא, הרשעתו הנוספת מצביעה בעליל על אופיו האלים של הנאשם שאיננו מסוגל לדכא את יצר התוקפנות שלו.

13.

אשר על כן, החלטנו להטיל על הנאשם את אמצעי המשמעת הבאים:

14.

פיטורים מידיים.

(א)
כנסיבות מקילות אנו מתחשבים בגילו (בן 60) של הנאשם, בריאותו הלקויה ובמכתבי התודה וההוקרה בהם זכה הנאשם במשך תקופת עבודתו עבור פעולותיו במילוי תפקידו, ואף מחוצה לו, מגורמים ציבוריים שונים ועל כן אין אנו מטילים עליו אמצעי משמעת שעלולים לפגוע בו כספית.

בשל הוראות סעיף 15 (4) לחוק שירות המדינה (גימלאות)(נוסח משולב) התש"ל1970- החלות מכוח חוקת העבודה של הרשויות המקומיות (סעיף 79) אין לנו גם סמכות לשלול מהנאשם את זכות הגימלה המגיעה לו מאחר שהוא מעל גיל 55 שנה ומלאו לו עשרים וחמש שנות שירות בעיריה.

(ב)
בחישוב תקופת הגימלה תיכלל כל תקופת השעייתו, אולם משכורתו הקובעת בתקופת ההשעייה בעיריה תהיה המשכורת ששולמה לו בפועל והעיריה לא תהא חייבת לשלם לנאשם הפרשים כלשהם שנובעים מההשעייה.

(ג)
גזר הדין יפורסם על ידי העיריה בין עובדיה."

(ד)








בית דין למשמעת של רשויות מקומיות 4/91 עירית מגדל העמק נ' דיין רפאל (פורסם ב-ֽ 01/01/1900)












להסרת פסק דין זה לחץ כאן